Finanse dla niefinansistów

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Budżetowanie

W sposób praktyczny odpowiemy na następujące pytania:
- co to jest biznes, aktywa, kompetencje i finanse?
- skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
- jak interpretować prezentowane wartości?
- jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1190 zł

Miejsce wydarzenia:

Centrum Szkoleniowe Wilicza, Wilcza 9

Warszawa


Obsługa

Główni eksperci w tej dziedzinie: Dariusz Pelc, Michał Kucharski

Cel szkolenia

W sposób praktyczny odpowiemy na następujące pytania:
- co to jest biznes, aktywa, kompetencje i finanse?
- skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
- jak interpretować prezentowane wartości?
- jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
- dlaczego rachunek przepływów pieniężnych jest taki ważny?
- jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy inwestora lub banku?
- skąd się biorą wskaźniki?
- jak interpretować dane płynące z analiz finansowych?

Program szkolenia

19.05.2014 r. Prowadzący – Dariusz Pelc
9.00 - 9.15 Rejestracja Uczestników. Przywitanie kawą.
9.15 - 11.15 Charakterystyka przedsiębiorstw czyli „co, skąd i dlaczego”
- wprowadzenie - co to są finanse, analizy, rachunkowość, księgowość, controling i tym
podobne pojęcia związane z finansami
- modele działania przedsiębiorstwa i finanse z nim związane
- podobieństwa i różnice w działaniu oraz w analizie finansowej firm różnej wielkości,
branży, statusie formalnym, prawnym i podatkowym
- cele finansów i analiz finansowych (budżetowanie, planowanie, zarządzanie, rozliczenia
wewnętrzne, kredyty, inwestorzy, controlling, właściciele itp.)
ĆWICZENIE – co to jest biznes, aktywa, kompetencje, liczby i finanse?
Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do oceny podmiotu, z którym
mamy do czynienia
- skąd się biorą liczby?
- źródła informacji
- analizy strategiczne, cele, misja, wizja
- strategia i działania operacyjne
- badania rynku, branża, rodzaj działalności
- analiza SWOT
- informacje „miękkie” i „twarde”
ĆWICZENIE – skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
11.15 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.30 Studium przypadku – CASE I
Analiza finansowa (jakościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą
wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich
prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
12.30 - 13.30 Omówienie podstawowych pojęć finansowych- CZĘŚĆ I
- rachunek zysków i strat
- źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
- kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
- poziomy wyników finansowych w rachunku zysków i strat
- pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
- treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym (koszty
rodzajowe) i kalkulacyjnym
- koszty rodzajowe i ich struktura – charakterystyka poszczególnych rodzajów kosztów
- zasada współmierności kosztów
- koszty a wydatki; przychody a wpływy
- kiedy powstają przychody, kiedy powstają koszty?
13.30 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 15.15 Omówienie podstawowych pojęć finansowych – Część II
- bilans
- charakterystyka grup aktywów i pasywów
- zasady wyceny aktywów i pasywów
- analiza bilansu
- struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
- majątek obrotowy czyli pracujący
- dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartościowych zasobów?
- jak interpretować prezentowane wartości?
- jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
15.15 - 16.15 CASE II – (kontynuacja case I)
- kontynuacja omówienia zagadnień finansowych na danych finansowych wnioskodawcy przedsiębiorcy (analiza ilościowa)
- kontynuacja analizy przypadku CASE – analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie
- wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Podsumowanie i omówienie wyników 16.15 - 16.30 Zakończenie I dnia szkolenia

20.05.2014 r. Prowadzący – Michał Kucharski
9.00 - 10.30 Omówienie podstawowych pojęć finansowych – CZĘŚĆ III
- rachunek przepływów pieniężnych – dlaczego jest taki ważny?
- zmiany w kapitale
- „szybka” ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych
- analiza efektywności działalności gospodarczej
- ocena wyników finansowych w poszczególnych rodzajach działalności
- ocena zdolności do rozwoju firmy
- jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy Inwestora lub banku?
- zdolność do generowania nadwyżki
ĆWICZENIE – przepływy pieniądza
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 12.00 Kluczowe elementy analizy wskaźnikowej
- skąd się biorą wskaźniki?
- podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
- wskaźniki zadłużenia; płynności; rentowności; sprawności działania
- pozostałe wskaźniki i pojęcia (np. wskaźniki giełdowe, EBIT, ROA, ROE, BEP itd.)
12.00 - 13.30 CASE III – analiza finansowa
- analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy tylko w oparciu o dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych
- formułowanie pytań na podstawie danych
- próba interpretacji prezentowanych danych w kontekście luk informacyjnych
- analiza wskaźnikowa
- wykorzystanie wskaźników do planowania i ocena planowania – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Podsumowanie i omówienie wyników
13.30 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 16.15 Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z planowaniem
- analiza finansowa i jej wykorzystanie do planowania – zasady i metody
- planowanie, struktura biznes planu
- przychody i sprzedaż; koszty działalności i finansowe
- majątek i kapitały
- wykorzystanie wskaźników finansowych do planowania
Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z inwestowaniem
- Istota i rodzaje inwestycji
- Metody oceny projektów inwestycyjnych
- NPV; IRR; Payback Period; księgowa stopa i okres zwrotu
16.15 - 16.45 Sesja pytań. Podsumowanie szkolenia i uroczyste wręczenie certyfikatów.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie poprowadzi zespół Ekspertów - Praktyków:
MICHAŁ KUCHARSKI
Prezes Zarządu firmy Grex Sp. z o. o. Praktyk i specjalista z zakresu finansów, funduszy unijnych i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę rachunkowości, szeroko rozumianych finansów i współpracy z Aniołami Biznesu. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania. Zasiada w radach nadzorczych wielu spółek, min. z branży konsaltingowej i medycznej. Silnie wspiera nowe kierunki rozwoju biznesu oraz firmy, proponujące innowacyjne rozwiązania. Entuzjazm z jakim prowadzi szkolenia ułatwia przyswajanie nawet najbardziej zawiłej wiedzy.

DARIUSZ PELC
Praktyk, menedżer, szkoleniowiec i konsultant gospodarczy z 20 letnim doświadczeniem. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego. Trener w studium Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Nauka finansów w jego wykonaniu to prawdziwa intelektualna uczta dla najbardziej wymagających umysłów.