Środki trwałe w ujęciu księgowym

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Wrocław


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

Program szkolenia

1.Środki trwałe: ◦definicja środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych
◦środki trwałe w budowie
◦inwestycje w obcych obiektach w świetle prawa podatkowego i bilansowego
◦ulepszenia w obcych środkach trwałych
◦wycena środków trwałych na dzień pozyskania zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
◦pomoc służb technicznych w wycenie środków trwałych dla potrzeb podatkowych i księgowych
◦aktualizacja wyceny i ulepszenia środków trwałych
◦remonty środków trwałych i ich kwalifikacja
◦warunki aktywowania nakładów remontowych w koszcie wytworzenia wyrobów
◦ewidencja środków trwałych w planie kont

2.Amortyzacja środków trwałych◦okres ekonomicznej użyteczności aktywa
◦stawki amortyzacji
◦metody amortyzacji
◦ustalenie wartości rezydualnej
◦weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji
◦amortyzacja aktywów wycenianych wg wartości godziwej

3.Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych◦symptomy utraty wartości
◦ustalenie kwoty utraty wartości
◦korekta planowych odpisów amortyzacyjnych
◦symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty
◦porównanie przepisów krajowych i regulacji międzynarodowych

4.Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – warunki techniczne przeprowadzenia operacji księgowej


Metody szkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•24.09.2013, Warszawa
•22.10.2013, Katowice
•28.10.2013, Gdańsk
•18.11.2013, Wrocław


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13marzena.lamparska@infobiztech.pl