Zatrudnianie i uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne


Zatrudnianie i uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich z uwzględnieniem nowelizacji


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Obsługa

InfobizTech

Cel szkolenia

Zatrudnianie i uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich z uwzględnieniem nowelizacji

Program szkolenia


uwzględnieniem nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

.


Program szkolenia
1.Nowy model kształenia – kierunki studiów obszary kształcenia
2.Zatrudnienie nauczycieli akademickich ◦kategorie stanowisk zajmowanych przez nauczycieli akademickich
◦wymagania kwalifikacyjne
◦zasadnicze kwalifikacje merytoryczne nauczycieli akademickich
◦nawiązanie stosunku pracy
◦nawiązanie stosunku pracy – tryb konkursowy
◦umowa o pracę nauczyciela akademickiego
◦zatrudnienie asystentów i adiunktów
◦mianowanie
◦zatrudnienie dodatkowe
◦zatrudnienie cudzoziemców

3.Czas pracy nauczycieli akademickich
4.Pensum dydaktyczne
5.Godziny ponadwymiarowe
6.Wypowiedzenie oraz rozwiązanie stosunku pracy
7.Urlopy wypoczynkowe - tryb udzielania
8.Zasady wynagradzania
9.Świadczenia chorobowe ◦zwolnienia lekarskie

10.Kariera naukowa ◦przewód doktorski po zmianach
◦postępowanie habilitacyjne
◦oceny kwalifikacyjne nauczycieli akademickich

11.Centralny wykaz nauczycieli akademickich
12.Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15
fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl