NOWA ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - skutki prawne i podatkowe

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Szkolenie skierowane jest do księgowych, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

W dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Główny cel to zwalczanie problemu tzw. zatorów płatniczych przez zdyscyplinowanie stron transakcji handlowych do stosowania krótkich terminów zapłaty

Program szkolenia

1.Uregulowania Ustawy – zasady wprowadzenia:◦cel wprowadzenia ustawy
◦podmioty gospodarcze jako adresaci ustaw
◦zagraniczni przedsiębiorcy a stosowanie ustawy
◦wyłączenia ze stosowania ustawy – wyjątki
◦pojęcie transakcji handlowej w ustawie – kiedy obowiązuje ustawa
◦pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego
◦podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń zawartych w ustawie – krajowe i regionalne organizacje i stowarzyszenia
◦data wprowadzenia uregulowań
◦przepisy przejściowe

2.Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:◦termin 30 dni jako termin wynikający z faktury – podstawowa zasada
◦zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie
◦otrzymanie a wystawienie faktury – znaczenie praktyczne uregulowań
◦ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami
◦pojęcie zapłaty według ustawy
◦skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie

3.Termin 60 dni jako wyjątek od zasady◦termin 60 – dniowy jako wynikający z umowy
◦konieczność powołania się na społeczno – gospodarczy cel umowy, zasady współżycia społecznego – omówienie pojęć
◦termin liczony od otrzymania faktury
◦termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie
◦zasady umowne a zasady zawarte w ustawie – problemy praktyczne

4.Terminy płatności dla podmiotów publicznych◦zasady ustalania terminów zapłat
◦termin 30-dniowy – kiedy?
◦termin 60 – dniowy jako wyjątek od zasady
◦zasady płatności przy podmiotach leczniczych

5.Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:◦uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne
◦konieczność zbadania towaru a terminy płatności
◦zapłaty częściowe a terminy płatności
◦sankcje przewidziane w ustawie
◦naliczanie odsetek ustawowych
◦SANKCJA KARNA – rekompensata w wysokości 40 euro
◦zasady wyliczania rekompensaty
◦przeliczanie rekompensaty na złote polskie

6.Ustawa o redukcji niektórych obciążeń w gospodarce a ustawa o terminach zapłat w transakcjach handlowych – zbieg przepisów:◦terminy zawarte w ustawie o redukcji niektórych obciążeń w gospodarce – zasady stosowania
◦termin płatności 60 dni jako termin maksymalny dla ustalania kosztów podatkowych
◦termin płatności ustalany na potrzeby podatku VAT
◦upływ terminu płatności w ustawie o redukcji obciążeń w gospodarce a skutki podatkowe i prawne
◦terminy w ustawie o redukcji obciążeń w gospodarce a terminy płatności zawarte w Nowej ustawie – zasady stosowania przez podmioty

7.Koszty uzyskania przychodów w 2013 r. po zmianach a nowa ustawa:◦Ustalanie kosztów uzyskania przychodów od 01.01.2013 roku
◦Koszty pośrednie i bezpośrednie – podział wynikający z ustaw podatkowych a fakt zapłaty – problemy praktyczne
◦Obowiązek zapłaty zobowiązania jako podstawa KUP
◦Konieczność korekty KUP w przypadku braku zapłaty
◦Późniejsza zapłata a KUP
◦Obowiązki ewidencyjne podatników
◦Problemy praktyczne zmian: długie terminy płatności, błędna data płatności na fakturze, itp.

8.Rozliczanie podatku VAT w świetle nowych ustaw◦uregulowania Ustawy o VAT a ustawa o terminach płatności – zbieg ustaw
◦zasady stosowania „ulgi na złe długi” w praktyce
◦nowe druki związane ze stosowaniem „ulgi na złe długi”
◦konieczność zmniejszania podatku naliczonego w przypadku braku zapłaty faktury – kiedy?
◦późniejsza zapłata a skutki podatkowe u wierzyciela;
◦zapłata faktury przez dłużnika – kiedy odzyskanie podatku naliczonego;
◦SANKCJA karna po stronie dłużnika w razie braku stosowania ustawy podatkowej.

9.Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem nowych uregulowań:◦dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe
◦częściowa zapłata
◦reklamacje towaru lub usługi a terminy płatności
◦ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę
◦przychód podatkowy od rekompensaty – kiedy?
◦odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe
◦wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego
◦rozliczenia leasingu finansowego w świetle nowych uregulowań
◦zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej a nowe regulacjeMetody szkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia

•24.09.2013, Sopot
•30.09.2013, Katowice
•16.09.2013, Warszawa


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl
marzena.lamparska@infobiztech.pl