Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jej głównym celem jest stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Sopot


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie systemu emerytalnego.

Program szkolenia

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jej głównym celem jest stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn ma doprowadzić do sytuacji, w której powszechny wiek emerytalny będzie wynosił dla obu płci 67 lat. Oznacza to, że mężczyźni będą musieli pracować o 2 lata dłużej, a kobiety o 7 lat dłużej niż dotychczas.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie systemu emerytalnego.

Szkolenie to warsztat podczas którego uczestnicy będą rozwiązywać praktyczne przykłady w zakresie ustalania świadczeń emerytalnych pracowników np.:

Mężczyzna, urodzony: 22.11.1948 roku, staż pracy: ciągłość liczona od 02.04.1972 roku.

Na dzień dzisiejszy ponad 40 lat okresów pracy oraz 5 lat studiów.

Do końca 2008 roku spełnił warunki do emerytury wcześniejszej (60 lat życia, 36 lat pracy), jednakże wniosku o emeryturę wcześniejszą nie składał, pracuje nadal.

22.11.2013 roku – osiągnie wiek 65 lat. Zgodnie z przepisami od 1.01.2013 r. jego wiek emerytalny to – 65 lat, 4 m-ce, czyli rzeczywista data osiągnięcia wieku emerytalnego przypada na dzień - 22.03.2014 roku

Pytanie:

Kiedy najkorzystniej pracownik musiałby złożyć wniosek o emeryturę?


Program szkolenia
1.Polski system emerytalny – obecny stan prawny
2.Wiek emerytalny◦podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat – okresy przejściowe dla kobiet i mężczyzn.
◦możliwość wcześniejszego przejścia na częściową emeryturę

3.Uprawnienia do emerytury dla osób urodzonych przed 01.01.1949 roku oraz dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948 roku
4.Emerytury dla wykonujących pracę w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze
5.Emerytury pomostowe
6.Emerytury mieszane
7.Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania emerytów oraz ubiegania się pracownika o emeryturę lub rentę
8.Przepisy dotyczące pracujących emerytów◦Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn.K2/12 – przepis nakazujący, od dnia 1 października 2011 roku zawieszenie wypłaty emerytur tym emerytom którzy nie rozwiązali umowy o pracę z własnym pracodawcą uznany za niezgodny z Konstytucją

9.Kompletowanie wniosków o świadczenia emerytalno- rentowe ◦okresy składkowe i nieskładkowe oraz ich dokumentowanie
◦dokumentowanie zarobków do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń

10.Obliczanie wysokości emerytur i rent – część warsztatowa◦kapitał początkowy
◦czynniki wpływające na wysokość świadczenia emerytalnegoMetody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•24.10.2013, Sopot
•07.11.2013, Warszawa
26.11.2013 Katowice


Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl