Płace 2013 - rozliczanie i potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.
Warsztat praktyczny


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 850 zł

Miejsce wydarzenia:

Gdańsk


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac.

Program szkolenia

1.Zasady naliczania wynagrodzeń ◦ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
◦ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
◦ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
◦przykładowe naliczanie wynagrodzenia - ustalenie kosztu zatrudnienia pracownika

2.Wynagrodzenie za część miesiąca ◦ustalenie wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionego i zwolnionego pracownika w trakcie miesiąca
◦ustalenie wynagrodzenie pracownika powracającego lub przechodzącego na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca
◦zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
◦ustalenie wynagrodzenia pracownika, który zachorował w trakcie miesiąca
◦ustalenie wynagrodzenia dla pracownika za 1 dzień pracy w miesiącu w razie choroby


przez pozostałe 30 dni
1.Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy ◦składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie
◦składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy

2.Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy◦ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
◦składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie

3.Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne nieobecności
4.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ◦przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
◦udzielanie czasu wolnego na wniosek i bez wniosku pracownika
◦ustalenie dodatku za nadgodziny
◦ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę
◦obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
◦rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy
◦udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin
◦w okresie rozliczeniowym
◦rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca

5.Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ◦podstawowe zasady ustalania podstawy świadczeń
◦ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych
◦uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
◦nowa podstawa wymiaru świadczeń
◦wpływ zmiany wymiaru etaty na podstawę świadczeń
◦pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania
◦wypłata zaległego wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczeń
◦zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa do chorobowego
◦zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc w podstawie wymiaru zasiłków
◦zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w podstawie wymiaru zasiłków (m. in. premie kwartalne, półroczne, roczne)
◦zasady uwzględniania w podstawie wymiaru chorobówki wynagrodzenia za miesiąc „z przekroczeniem składek emerytalno – rentowych”

6.Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń◦wynajem mieszkań dla pracowników
◦organizowanie "imprez integracyjnych" dla pracowników - skutki w podatku dochodowym w świetle ostatnich orzeczeń NSA i wyjaśnień organów podatkowych
◦używanie samochodu służbowego do celów prywatnych – podatek dochodowy, ZUS
◦składniki wynagrodzenia do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej

7.Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych ◦składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie
◦pojęcie zaliczki pieniężnej
◦ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego
◦w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń
◦ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca
◦ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w razie dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
◦dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych (stanowisko MPIPS)
◦potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia

8.Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu ◦ustalanie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
◦na jakiej podstawie pracodawca zaprzestaje poboru składek emerytalno-rentowych
◦przekroczenie rocznego limitu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego
◦zwrot składek byłemu pracownikowi
◦zwrot nadpłaconych składek pracownikowi
◦korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu

9.Naliczanie umów cywilno-prawnych◦umowa zlecenia
◦opłacanie składek na FP i FGŚP
◦umowa o dzieło
◦rozliczenie składkowo-podatkowe drobnych umów cywilnoprawnych.

10.Zasady rozliczania korekt ◦korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek
◦zaniżenie składek ZUS oraz zaliczki na podatek
◦niepobranie zaliczki na podatek od uzyskanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy
◦odzyskanie nienależnie pobranej zaliczki na podatek dochodowy
◦zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowegoMetody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•warsztaty komputerowe
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•17-18.10.2013, Wrocław
•16-17.09.2013, Warszawa
•21-22.11.2013, Gdańsk


Cena szkolenia


850 PLN*

Cena obejmuje:

•warsztaty komputerowe i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunche
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl