Fundusze Unijne na lata 2014-2020

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Zamówienia publiczne

Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje, w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 799 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa


Obsługa

IWONA HOLKA, EWA KRZYKOWSKA, M

Cel szkolenia

Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje, w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Nastąpią liczne zmiany w zakresie absorbcji środków a także samych Programów Operacyjnych. Dlatego już dziś warto przygotować plan i zweryfikować potrzeby rozwojowe firmy, pod kątem możliwości jakie dają nam dotacje unijne.

PARTNER SZKOLENIA: grex.pl

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
- Co przyniesie nowa perspektywa budżetowa?
- Jakie programy obejmą Polskę oraz jakie są ich założenia?
- W jaki sposób już teraz rozpocząć przygotowania w przedsiębiorstwie do nowej perspektywy 2014-2020 oraz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji?
- Jakie są korzyści ze współpracy biznesu ze sferą naukową?
- Czym jest innowacyjny biznes/produkt dla Unii Europejskiej?
- Jakie korzyści dla przedsiębiorcy płyną z udziału w konkursach pilotażowych?

Program szkolenia

PROGRAM
9.30 – 9.45 Rejestracja Uczestników. Przywitanie kawą.
9.45 – 10.30 NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020
- Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku
- Obszary i dziedziny współpracy państw członkowskich 2014-2020
- Przewidywane środki finansowe dla Polski na lata 2014-2020
- Wieloletnie Ramy Finansowe UE 2014-2020
- Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych i infrastrukturalnych
10.30 – 11.30 NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE
- Prognoza i zasady podziału środków finansowych w Polsce w 2014-2020
- Efekt porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Polską przyjęcie – Założeń Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
- Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
- Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – 3 cele strategiczne i 11 celów tematycznych
- Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.30 PROGRAMY OPERACYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ POLSKĘ
- PO Inteligentny Rozwój
- PO Infrastruktura Zrównoważonego Rozwoju
- PO Polska Cyfrowa
- PO Rozwój Polski Wschodniej
- PO Wiedza Edukacja Rozwój
- PO Pomoc Techniczna
- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
- PO dot. Rozwoju Obszarów Wiejskich
- PO Rybactwo i Morze
SZESNAŚCIE REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEGO Z WOJEWÓDZTW
INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ ?
13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 – 14.30 OD POMYSŁU DO RYNKU – nowa koncepcja wsparcia prac B+R i wdrażania ich wyników w roku 2014 w nowym okresie programowania
14.30 – 15.15 JAKIE BĘDĄ INSTRUMENTY ZWIĘKSZAJĄCE POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY JEDNOSTEK NAUKOWYCH I POTENCJAŁ INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORSTW W 2014 ROKU?
- Konsolidacja infrastruktury;
- Infrastruktura flagowa;
- Umiędzynarodowienie badań
- Wsparcie konsorcjów nauka-biznes;
- Rozwój zasobów ludzkich sektora B+R;
- Centra badawczo-rozwojowe
- Wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw;
- Kredyt technologiczny;
- Bony na innowacje
- Zwiększenie dostępności do funduszy kapitału zalążkowego oraz venture i private equity
- Wsparcie ochrony własności przemysłowej;
- Rozwój usług proinnowacyjnych;
- Wsparcie klastrów
16.30 – 16.45 Zakończenie szkolenia

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie poprowadzi Ekspert:

MICHAŁ KUCHARSKI

Prezes Zarządu firmy GREX Consulting zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych. Praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę pozyskiwania, rozliczania i zarządzania dotacjami unijnymi. Od lat zajmuje się również kojarzeniem sfery biznesu z nauką. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania. Zasiada w radach nadzorczych wielu spółek.