Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Dobór właściwych ludzi to jeden z najważniejszych czynników sukcesu firmy. Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji,podjęcie decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed każdym rekrutującym menadżera


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami rekrutacji i selekcji pracowników. Uczestnicy zapoznają się nowoczesnymi metodami doboru personelu – z procesem rekrutacji i selekcji kandydatów odpowiadających potrzebom firmy w oparciu o sprawdzone i praktyczne procedury i narzędzia. Uczestnicy nabędą umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki nabyciu umiejętności profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia rozmowy uczestnicy szkolenia będą bardziej efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na spotkania rekrutacyjne, a spotkania te zaowocują pozyskaniem właściwych osób na właściwe stanowiska w organizacji.

Program szkolenia

1.Znaczenie planowanie zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach ◦projektowanie i sporządzanie opisu stanowiska pracy
◦tworzenie profili osobowościowych pracowników
◦analiza podaży zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy

2.Skuteczna rekrutacja i selekcja. ◦problemy procesu pozyskiwania pracowników- eliminacja błędów i uprzedzeń
◦wstępna ocena kompetencji kandydatów (modele CV, analiza informacji zawartych w CV)
◦przegląd nowoczesnych technik selekcji i ich efektywność
◦kryteria selekcji (lista uzdolnień, lista cech osobowościowych)
◦selekcja wstępna
◦analiza dokumentów
◦modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

3.Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych: rozmowy indywidualne, rozmowy panelowe i zespoły selekcyjne ◦typy wywiadów selekcyjnych i ich charakterystyka
◦cel procesu komunikacji w procesie rekrutacji
◦filary komunikacji, rola nadawcy i odbiorcy
◦bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie
◦zachęcanie do wypowiedzi
◦używanie zrozumiałego języka
◦pozyskiwanie informacji – umiejętne zadawanie pytań
◦doprecyzowanie komunikatów ogólnikowych lub niejasnych
◦podsumowywanie, wykorzystanie parafrazy
◦fazy wywiadu selekcyjnego
◦zadawanie pytań i analiza odpowiedzi
◦znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie rekrutacji (postawa ciała, wykorzystanie przestrzeni, gesty, mimika)
◦interpretacja informacji uzyskanych w trakcie wywiadu

4.Pozostałe narzędzia selekcji ◦metody testowe (testy w oparciu o pracę)
◦referencje, wywiad środowiskowy
◦zadania próbne
◦specyfika AC i jego wpływ na wyniki selekcji
◦tworzenie raportu i wskazań

5.Sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
6.Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji
Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•certyfikaty uczestnictwa
•przerwy kawowe, lunch

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).
Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl
infobiztech@infobiztech.pl