Negocjacje zakupowe - Techniki negocjacyjne z nastawieniem na kupowanie

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Doskonalenie umiejętności

Profil uczestnika
Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z procesem negocjacji zakupowych.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1000 zł

Miejsce wydarzenia:

Grzybowska 80-82

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Program szkolenia

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI
1. Jak tworzyć trwałe kontakty interpersonalne
2. Struktura procesu komunikacji
3. Reguły poprawnej komunikacji
4. Droga przepływu informacji (kanały: wokalny, werbalny i niewerbalny)
5. Komunikacja-schemat, komunikacja jawna i ukryta, pytania-rodzaje, słuchanie, parafraza
6. Nadawca wzbudzający zaufanie- czytelny komunikat dopasowany do typu i potrzeb klienta; niezbędne i pożądane cechy i umiejętności osób kontaktujących się z klientem, rozmówcą
7. Budowanie czytelnego, precyzyjnego komunikatu - przykłady i scenki
8. Język dobrej komunikacji - czego nie stosować w przekazie, a jakie wyrażenia są pożądane (elementy neurolingwistyki)
9. Zasady aktywnego słuchania
10. Z kim rozmawiamy czyli typy odbiorców (typologia klienta i techniki, zasady prowadzenia rozmowy w zależności od typu klienta).
o określenie wspólnych płaszczyzn podczas rozmowy handlowej (prezentacja korzyści) argumentacja
11. Przeszkody w sprawnym komunikowaniu się i jak ich unikać?

NEGOCJACJE „ZAKUPOWE”– cele, techniki, procesy, zachowania-elementy
1. Czym są negocjacje?
2. Jak się do nich przygotować?
o z kim negocjujemy
o o co im chodzi - czyli interesy drugiej strony
3. Cel negocjacji
4. Czym kupowanie różni się od sprzedawania?
5. Potrzeby - dlaczego ludzie kupują?
6. Podstawowe zasady skutecznych negocjacji
7. Strategie i fazy procesu negocjacyjnego
o otwarcie, prowadzenie negocjacji, zamknięcie i analiza procesu negocjacji
8. Techniki negocjacyjne
9. Jak wyzwolić wszystkie posiadane zdolności i umiejętności negocjacyjne?
o osobowość negocjatora
10. Trudne rozmowy czy trudni klienci - jak sobie z nimi radzić?

INTERPERSONALNE UMIEJĘTNOŚCI „KUPUJĄCEGO”:
Zarządzanie Własnym Wizerunkiem, Prowadzenie Spotkań I Prezentacji
1. Jak kreować swój zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek (wzmocnienie samooceny, analiza swoich potrzeb, badanie motywacji do życia, do działania)
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała)- czyli inaczej, co zrobić, aby mówić, poruszać się i wyglądać wiarygodnie, profesjonalnie i sympatycznie? (praca z ciałem, z głosem)
3. Co nam przeszkadza w prawidłowej autoprezentacji i jak sobie z tym radzić? (nasze przekonania)
4. Co chcesz pokazać-wydobywanie naszych mocnych stron
o jak radzić sobie ze stresem?
5. Autoprezentacja i budowanie wizerunku
Jak utrzymywać zainteresowanie i aktywność w rozmówcach

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Metody szkoleniowe
 wykład
 studia przypadku
 ćwiczenia
 projekty zespołowe
 scenki tematyczne
 testy
 gry negocjacyjne
 dyskusje
 prezentacje

Cena szkolenia
1000 PLN*/**

Cena obejmuje:
 wykłady i ćwiczenia
 bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 lunche
 przerwy kawowe
 certyfikat uczestnictwa

Pytania i zgłoszenia:

Tel 22 250 12 15 marzena.lamparska@infobiztech.pl