Zawieranie umów handlowych i ich zabezpieczanie

Kategoria: Szkolenia › Sprzedaż › Strategie sprzedaży


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Katowice


Obsługa

InfoBizTech

Program szkolenia

Program szkolenia1. Umowy zakupowe

rola kontraktów z dostawcami

typy kontraktów

umowa o zachowaniu poufności - NDA - kiedy stosować i przed jakimi konsekwencjami nas chroni2. Analiza zapisów umownych

zadatek a zaliczka

pojęcie i stosowanie kar umownych

odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

prawo do odstąpienia od umowy

zapis na sąd, zapis na sąd polubowny

wybór prawa właściwego

psychologiczny aspekt prewencyjny zapisów umownych3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych

weksel

gwarancja bankowa,

akredytywa zabezpieczająca i dokumentowa

incaso finansowe i dokumentowe

polisa ubezpieczeniowa,

pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych

opsychologiczny aspekt prewencyjny zabezpieczenie płatności w transakcjach handlowych
Metody szkoleniowe

warsztaty

 wćiczenia

 dyskusje

 sesja pytań

 prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Cena szkolenia:

490 zł netto/osobę

Cena obejmuje:

 wykłady i ćwiczenia

 bogate materiały autorskie zawierająe praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakońzeniu

 lunch

 przerwy kawowe

 certyfikat uczestnictwa

*

Cena szkolenia jest cenąnetto, do podanej ceny należ doliczyć23 % VATPytania i zgłoszenia:

marzena.lamparska@infobiztech.pl

tel. 22 250 21 15 fax 22 250 12 13