Zarządzanie w czasach kryzysu

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Organizacja firmy

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, a także osób zarządzających wynikami organizacji.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1290 zł

Miejsce wydarzenia:

Kraków


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Wiele organizacji decyduje się na wprowadzanie zaawansowanych narzędzi zarządzania, ponosząc niebagatelne koszty. Często zdarza się, że mimo ciągłego doskonalenia rozwiązań organizacyjnych nie widać przełożenia na osiągane wyniki. Kluczowe bowiem jest nie tylko ustalanie ambitnych celów i określenie obszarów, które mają podlegać kontroli, ale przede wszystkim stawianie realnych i uzasadnionych celów oraz zachęcenie pracowników do przyjmowania odpowiedzialności za realizowane działania. W trudnych czasach organizacje potrzebują zdecydowanych liderów. Nowoczesne i innowacyjne przywództwo polega obecnie przede wszystkim na przygotowaniu na możliwe gwałtowne zmiany, przewidywaniu przyszłości, ale przede wszystkim na współpracy z ludźmi.

Program szkolenia

1.Czym jest efektywność organizacji ◦w jaki sposób zapewnić zadowalające wyniki organizacji?
◦czy zarządzanie efektywnością jest możliwe?
◦podejścia do oceny efektywności organizacji
◦co powinny zawierać raporty dotyczące wyników organizacji?
◦bariery wzrostu a efektywność

2.Od wyznaczania celów po kontrolę w organizacji◦jak wyznaczać realne cele?
◦rodzaje kontroli
◦jak powinna przebiegać kontrola?
◦narzędzia planowania i kontroli

3.Diagnoza dysfunkcji w organizacji◦rodzaje dysfunkcji
◦skąd czerpać informacje o dysfunkcjach w organizacji
◦jak interpretować dane z raportów i rozmów z pracownikami

4.Zintegrowane podejście do zarządzania wynikami organizacji ◦analiza interesariuszy jako podstawa budowy systemu zarządzania wynikami
◦jak mierzyć kluczowe obszary działania organizacji – zintegrowana perspektywa
◦interpretacja wyników pomiaru efektywności
◦rodzaje mierników efektywności – warsztaty projektowania mierników

5.Wykorzystanie doświadczeń dla poprawy efektywności – uczenie się z odniesionych sukcesów i porażek◦doskonalenie organizacji zgodnie z cyklem Deminga
◦wykrywanie porażki i analiza jej przyczyn
◦dlaczego tak trudno wycofać się ze złych projektów?

6.Zarządzanie wynikami organizacji a czynnik ludzki◦style decyzyjne a zarządzanie efektywnością
◦pułapki w podejmowaniu decyzji
◦cele które motywują członków organizacji

7.Wdrażanie systemu zarządzania wynikami◦opór wobec zmian to naturalna reakcja!
◦jak pracownicy reagują na zmianę: innowatorzy vs maruderzy
◦pomiar oporu wobec zmian i jego pokonywanie: analiza pola sił i karta zaangażowania pracowników
◦etapy zarządzania zmianą: model zrównoważonego zarządzania zmianą
◦budowanie kultury organizacji zorientowanej na wynikiMetody szkoleniowe
•wykład
•studia przypadku
•ćwiczenia
•projekty zespołowe
•testy
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji


Termin i miejsce szkolenia
•12-13.09.2013, Kraków


Cena szkolenia

1 290 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunche
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %)

**Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w miejscu szkolenia za dodatkową opłatą zapytaj o szczegóły


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl
marzen.lamparska@iinfobiztech.pl