Efektywne budowanie zespołu

Kategoria:

Szkolenie przeznaczone głównie dla kadry menedżerskiej, zorientowane wokół tematyki budowania spójnego, zintegrowanego i sprawnie funkcjonującego zespołu.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 290 zł

Miejsce wydarzenia:

Łódź


Cel szkolenia

Zapoznanie się ze sposobami stworzenia oraz sprawnego funkcjonowania zespołu w oparciu o:

-kompetencje i kwalifikacje
-lojalność i identyfikację z firmą
-współpracę
-wykorzystanie wrodzonych predyspozycji

Program szkolenia

Tworzenie struktury zespołu i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

-Wybór członków zespołu
-Etapy rozwoju zespołu
-Przyporządkowanie ról
-Przywództwo i rola lidera
-Charakterystyka i organizacja pracy w grupie
-Współpraca kontra rywalizacja w dążeniu do wspólnych celów
-Decyzje grupowe
-Zarządzanie konfliktem w zespole

Efektywna komunikacja w zespole

-Proces przekazywania informacji w zespole
-Werbalna i niewerbalna komunikacja – ćwiczenia dotyczące mowy ciała oraz roli głosu w procesie komunikacji
-Podstawowe techniki języka perswazji
-Pokonywanie barier komunikacyjnych w pracy zespołowej
-Skuteczne narzędzia ułatwiające komunikację w zespole
-Posługiwanie się konstruktywną krytyką

Dodaj ofertę