Skuteczne zarządzanie potencjalem zespołu

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie to adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, jak i pracowników pozostałych szczebli.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 290 zł

Miejsce wydarzenia:

Łódź


Cel szkolenia

-Poznanie różnych strategii zarządzania ludźmi
-Identyfikacja problemów w zarządzaniu zespołem wynikająca z różnic w predyspozycjach członków zespołu
-Lepsze poznanie i wykorzystanie naturalnych predyspozycji członków zespołu
-Umiejętne przydzielanie obowiązków i kompetencji pod kątem naturalnych predyspozycji członków zespołu

Program szkolenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wstęp
-Zasoby ludzkie ważnym elementem każdej organizacji
-Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
-Podstawowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście naturalnych zdolności

-Emocje a komunikacja w zespole
-Hierarchia władzy a relacje
-Wrodzone zdolności - czy i jak z nich korzystamy my oraz nasi podwładni
-Inteligencja emocjonalna jako podstawowa cecha skutecznego pracownika
-Wykorzystanie wrodzonych zdolności pracowników w kontekście przydzielonych zadań i kompetencji
-Tolerancja i akceptacja różnic kluczem do współpracy

Dodaj ofertę