Techniki sprzedaży

Kategoria: Szkolenia › Sprzedaż › Techniki sprzedaży

Szkolenie adresowane jest do handlowców i sprzedawców, ukierunkowane na wypracowywanie wzrostu sprzedaży w oparciu o budowanie właściwych relacji z klientem.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 290 zł

Miejsce wydarzenia:

Łódź


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności profesjonalnej komunikacji z klientem oraz poznanie technik efektywnej sprzedaży w kontekście następujących zagadnień:

-zwiększenia sprzedaży
-umiejętnego nawiązywania kontaktów
-umiejętności prowadzenia prezentacji
-pokonywania obiekcji i obaw klienta
-nawiązania i utrzymywania długotrwałej relacji z klientem
-profilu skutecznego sprzedawcy
-procesu sprzedaży

Program szkolenia

. Polowanie na klienta- metody zdobywania informacji o klientach i klientów

2. Zaprezentuj się- wzbudzanie zaufania poprzez dobre pierwsze wrażenie z elementami etykiety w biznesie

3. Socjologiczne i psychologiczne mechanizmy wpływu na decyzje klienta

projekcja ról,
zmiana kierunku myślenia
dopasowanie,
wbicie się w pamięć klienta,
społeczny dowód słuszności,
zaangażowanie i konsekwencja,
lubienie i sympatia,
reguła wzajemności

4. Analiza potrzeb klienta

5. Poznanie typów klientów- do kogo i jakim językiem mówić?

6. Prezentacja produktu - co podkreślić, czego unikać?

7. Obrona ceny

Dla kogo cena jest istotna?
Kiedy cena jest istotna?
Jak podawać informację o cenie?

8. Zamykanie sprzedaży- kilka najistotniejszych reguł „zamykania sprzedaży”

9. Metody na stałe podtrzymywanie kontaktu z klientem

Dodaj ofertę

Więcej informacji

METODYKA SZKOLENIA

Mini wykład - niewielka część szkolenia realizowana będzie w oparciu o tradycyjne formy nauczania (mini wykład). Stanowić on będzie wprowadzenie do omawianych zagadnień. Pozostała część szkolenia to:

Ćwiczenia praktyczne- realizowane samodzielnie lub w grupie ( ćwiczenia związane z etykietą w biznesie, budowaniem studium przypadków, budowaniem pytań, rozpoznaniem typów klienta i dopasowaniem się do tych typów- instrukcje obsługi, zamianą stanowisk na interesy, wychwytywaniem błędów w obsłudze klienta, zamianą cech produktów na korzyści).

Dyskusja – towarzyszy każdemu szkoleniu. Uczestnicy szkolenia będą mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniami związanymi z omawianym zagadnieniem.

Gry i zabawy szkoleniowe - traktowane, jako „przerywniki” podczas szkolenia jednakże zawsze bezpośrednio związane z omawianym tematem