Menedżer doskonały - Studium przywództwa

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności menadżerskie

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz osób, które planują w przyszłości zająć się zarządzaniem. W jego trakcie omawiane są zagadnienia dotyczące umiejętnego kierowania zasobami ludzkimi, budowania autorytetu itp.


Organizator:

Logo Szkolenia Łódź

Szkolenia Łódź

Wielkopolska 37
91-026 Łódź
tel. +48 797 498 073

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 290 zł

Miejsce wydarzenia:

Łódź


Cel szkolenia

-Przedstawienie zagadnień związanych z istotą zarządzania kompetencjami menadżera w organizacji
- Analiza różnych stylów zarządzania
- Identyfikacja i weryfikacja własnego stylu zarządzania
- Doskonalenie strategicznych aspektów zarządzania
- Doskonalenie miękkich obszarów zarządzania

Program szkolenia

Menadżer w organizacji
-Menadżer - typologia i definicje
-Rola menadżera w organizacji
-Osobowość menadżera
-Menadżer jako lider i przywódca
-Budowanie autorytetów

2. Doskonalenie kompetencji przywódczych
- Klasyfikacja kompetencji menadżera
- Podstawowe umiejętności menadżera
-Style zarządzania i kierowania
-Ocena kompetencji i pracy menadżera

Miękkie obszary kierowania
-Bezkonfliktowe zarządzanie zespołem
-Zarządzanie własnym potencjałem emocjonalnym
-Samokontrola i dyscyplina wewnętrzna jako źródła dobrego przykładu
-Świadome kształtowanie postaw i relacji

Dodaj ofertę

Więcej informacji

UWAGA
Przy rejestracji do 24.02.2014 r. cena szkolenia wynosi 190 zl od osoby. Po tym terminie 290 zł od osoby