Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Zarządzanie firmą

W przepisach ogólnych prawa pracy nie ma definicji podróży służbowej, a przynajmniej nie została ona wyrażona wprost. Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) -


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Gdańsk


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi związanymi z podróżami służbowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Podczas szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo wydane w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczną wiedzę w zakresie rozliczania samochodów osobowych.

Program szkoleniaPrzykład ze szkolenia

Pracownik podczas rejestracji w hotelu otrzymał informację, iż nocleg kosztuje 200 zł, a w cenę wliczone są śniadania. Pracownik spytał, czy może być również wliczony obiad i otrzymał informację, iż w takim wypadku nocleg kosztuje 240 zł. Płacąc więc 240 zł, otrzymał fakturę, na której nie były wyszczególnione posiłki, przenocował w hotelu, zjadł śniadanie w formie szwedzkiego stołu oraz otrzymał talon do realizacji w hotelowej restauracji opiewający na 40 zł. Powoduje to, że pracodawca powinien kontrolować ceny usług hotelowych.

Przykład ze szkolenia

Pracownik udał się w podróż służbową 20 kwietnia - wyjazd własnym samochodem o godzinie 8.00 rano. Do granicy dotarł o godzinie 15.00. Za granicą przebywał 3 dni - przekroczenie granicy Polski w drodze powrotnej nastąpiło 23 kwietnia o godzinie 14.00, a na miejsce zakończenia podróży pracownik dojechał o godzinie 21.00. W efekcie mamy niepełne 3 doby podróży zagranicznej (2 doby i 23 godziny) oraz 2 przejazdy krajowe po 7 godzin. Jeżeli uznać, iż czasów przejazdów krajowych nie sumuje się, pracownik nie dostanie diety krajowej. Jeżeli czasy te zostaną zsumowane - pracownikowi będzie przysługiwała cała dieta krajowa.

Przykład ze szkolenia

Pracownik odbył podróż na trasie Warszawa - Berlin - Bruksela - Paryż - Warszawa. W każdym państwie był ok. 9 godzin - łączny czas podróży wyniósł więc około 30 godzin. Zgodnie z zasadami naliczania diet, powinny mu przysługiwać jedna cała dieta i 1/3 diety za rozpoczętą kolejną dobę. Tymczasem obliczając diety cząstkowe (po 1/2 na kraj), otrzymamy w sumie 1 dietę i 1/2.


Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, księgowości oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i odbywających liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.


Podróż służbowa w świetle Kodeksu Pracy i innych ustaw
oddelegowanie czy podróż służbowa
określenie miejsca pracy a należności z tytułu podróży służbowej
podróż służbowa kierowcy
Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
Diety w podróży krajowej i zagranicznej
zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia
dieta tranzytowa
dieta a dieta dojazdowa
podróż służbowa mieszana, a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Zwrot kosztów przejazdu
podróż służbowa publicznym środkiem transportu: komunikacja miejscowa, taksówki
podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika
co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu
parkingi oraz autostrady
wynajem samochodów w kraju i zagranicą
Zwrot kosztów noclegu
podróże służbowe krajowe a zagraniczne
zwrot ponad limit
Dokumentowanie wydatków
ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych
paragon
oświadczenie
Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej
Zaliczka na poczet podróży służbowej
kurs do rozliczenia zaliczki
Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów
moment kosztów uzyskania przychodów
koszty w całości czy do limitów
Samochód osobowy
definicje samochodu osobowego
samochody stanowiące własność podatnika
samochody nie stanowiące składnika majątku podatnika
samochody z leasingu
samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe
samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne
zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem oraz leasingiem samochodów osobowych

wykład
ćwiczenia
dyskusje
prezentacje

18.10.2013, Warszawa
21.10.2013, Gdańsk

490 PLN*

Cena obejmuje:

wykłady i ćwiczenia
bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
lunch
przerwy kawowe
certyfikat uczestnictwa
*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Dodaj ofertę