Nowoczesne techniki sprzedaży. Świadomy Klient, Świadomy Sprzedawca

Kategoria: Szkolenia › Sprzedaż › Techniki sprzedaży

Gospodarka wymaga dziś nowego podejścia do strategii przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza skoncentrowania się na kliencie, jego potrzebach i preferencjach oraz warunkach, w jakich działa. Przesunięcie siły ciężkości z producenta na klienta


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 os zł

Miejsce wydarzenia:


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nauczenie handlowców jak zwiększyć sprzedaż na kliencie dotychczasowym i jak pozyskać nowego, np. przejmując go od konkurencji.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób, których celem jest osiąganie sukcesów w sprzedaży.

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Pozycja konkurencyjna ◦Strategia specjalistów rynkowych
◦Strategie liderów rynkowych – utrzymanie pozycji
◦Strategia naśladowców rynkowych
◦Strategie rzucających wyzwanie – zwiększenie udziału w rynku
◦Analiza SWOT – własna firma
◦Analiza SWOT – przedstawiana a realna pozycja konkurencji

2.Nowoczesne techniki pozyskiwania Klienta ◦Określenie profilu Klienta
◦Wykorzystanie baz danych – wartość kontaktów
◦Nawyki prospectingowe
◦Sieć kontaktów
◦Sposoby pozyskiwania Klientów poprzez rekomendacje
◦Metody nawiązywania kontaktu z Klientem

3.Praca z Klientami konkurencji ◦Segmentacja rynku konkurencji
◦Działania konkurencji ukierunkowane na zatrzymanie Klienta
◦Metody zbierania informacji o Klientach
◦Typologia Klientów: niechętny, zadowolony, negocjator
◦Wykorzystanie USP (unique selling proposition)
◦Rola pierwszego kroku u Klienta – sprzedaż doradcza
◦Ścieżka współpracy z Klientami konkurencji
◦Złoty trójkąt - entuzjazm, konsekwencja, kreatywność
◦Przejmowanie okazjonalne i planowane
◦Wykorzystanie narzędzi komunikacji – sztuka wywierania wpływu

4.Taktyki sprzedażowe ◦Co kupuje klient?
◦Uświadomione i nieuświadomione potrzeby Klienta – praca z pytaniami
◦Język korzyści - korzyści zamiast produktów
◦Proces efektywnej komunikacji
◦Sposoby pokonywania obiekcji
◦25 czynników decydujących o sprzedaży
◦Skuteczne taktyki finalizacji sprzedaży

5.Techniki zwiększania poziomu sprzedaży u obecnych Klientów ◦Waga relacji z Klientem
◦Kolejna sprzedaż oparta na potrzebach
◦Cross - selling
◦Up – selling
◦Pięć rodzajów zmieniających się okoliczności mających wpływ na sprzedaż u Klienta
◦Rola nastawienia w procesie sprzedażyDodaj ofertę

Więcej informacji

Metody szkoleniowe
•wykład
•studia przypadku
•ćwiczenia
•projekty zespołowe
•scenki tematyczne
•dyskusje
•prezentacje


Termin i miejsce szkolenia

05.12.2013, Warszawa


Cena

390 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %)