Zarządzanie zespołem

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Wyjazdy integracyjne

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji or


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą m.in.:
•potrafili budować i zarządzać zespołami
•motywować pracowników do pracy
•przydzielać zadania i egzekwować ich wykonanie
•eliminować stres pojawiający się w związku z odpowiedzialnością w kierowaniu i pracy w zespole
•radzili sobie z presją kontaktów interpersonalnych (komunikacja werbalna, niewerbalna i techniki asertywne)
•rozwiązywać konflikty

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Elementy zarządzania przez cele: zasady formułowania celów – SMART, CLEAR◦przekazywanie celów i zadań jako narzędzie motywowania zespołu

2.Przywództwo◦rola i zadania lidera zespołu
◦formalne i nieformalne źródła autorytetu
◦typy zachowań w zespole
◦identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
◦zespołowe podejmowanie decyzji
◦koncepcje stylów przewodzenia
◦diagnozowanie własnych predyspozycji przywódczych

3.Motywowanie◦rozpoznanie cech indywidualnych
◦cechy stanowiska pracy
◦uwarunkowania wewnętrzne
◦ocenianie jako element kierowania i motywowania
◦grupowe techniki motywowania
◦materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania
◦zasady prawidłowego stosowania nagród i kar

4.Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów ◦twórcze metody rozwiązywania problemów
◦tradycyjne metody rozgrywania sytuacji konfliktowych
◦komunikowanie interpersonalne w sytuacji konfliktu
◦manipulacje stosowane w sytuacjach konfliktowych
◦sposoby obrony przed manipulacjami
◦radzenie sobie ze stresemMetody szkoleniowe

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•26.11.2013, Warszawa


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl