Efektywna komunikacja interpersonalna

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Doskonalenie umiejętności

„Dobra komunikacja to proces dwustronny. Nadawca daje odbiorcy szansę na zadawanie pytań i formułowanie komentarzy o tym, co zostało powiedziane, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie.” Sidney J. Harris


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 390 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Profiluczestnika

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji oraz relacje interpersonalne.

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Porozumiewanie się◦cztery płaszczyzny komunikacji i ich wpływ na porozumiewanie się
◦nadawca - komunikat – odbiorca, komunikacja ustna a pisemna, podstawowe reguły i zasady dotyczące dobrej komunikacji ustnej i pisemnej

2.Komunikacja werbalna czyli poprawne formułowanie myśli - siła przekonywania słowem czyli elementy istotne w przekazie:◦jasne przesłanie – sedno sprawy
◦staranny dobór słów
◦spójność
◦logika wypowiedzi
◦koncentracja na celu
◦naturalny styl wypowiedzi
◦używanie strony czynnej

3.Efektywne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem technik ułatwiających dobre zrozumienie wzajemne - trening aktywnego słuchania:◦parafraza
◦klaryfikacja
◦odzwierciedlenie
◦podsumowywanie
◦pytania otwarte, zamknięte i pogłębiające
◦zasady udzielania informacji zwrotnej

4.Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się◦rodzaje przeszkód, które zakłócają porozumiewanie się i sposoby ich przezwyciężania
◦rola pogłosek i plotek w komunikowaniu
◦dostosowywanie sposobu prowadzenia rozmowy do rozmówcy (kalki językowe), z uwzględnieniem trudności wynikających z barier komunikacyjnych (żargon, emocje)
◦trudności w komunikacji międzykulturowej (różnice i stereotypy kulturowe)
◦trudna komunikacja: reagowanie na emocje, zastrzeżenia i zażalenia

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Metody szkoleniowe

•ćwiczenia
•projekty zespołowe
•dyskusje
•prezentacje
•miejsceszkolenia02.12.2013, Warszawa


Cena szkolenia

390 PLN*,

Cena obejmuje:
◦warsztaty praktyczne
◦bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia , które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
◦lunch
◦przerwy kawowe
◦certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 infobiztech@infobiztech.pl marzena.lamparska@infobiztech.pl