Zarządzanie zmianą i konfliktami - efektywna reorganizacja

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Organizacja firmy

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące umiejętności:
•zrozumienia konieczności wprowadzania zmian w organizacji
•oceny korzyści i kosztów planowanych zmian
•identyfikacji barier w procesie zmian
•opracowania planu wdrożenia zmian
•komu


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nauczenie uczestników szkolenia jak wprowadzać zmiany organizacyjne w zaplanowany i systematyczny sposób. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala na maksymalizację korzyści wynikających z procesu zmiany dla uczestników organizacji w sposób, który przyczynia się do zwiększenia jej efektywności.

Program szkolenia

Program szkolenia
1.Efektywne wdrażanie zmian organizacyjnych◦rodzaje zmian w firmie
◦diagnoza zdolności organizacji do wprowadzania zmian

2.Opracowanie koncepcji zmian◦etapy zarządzania zmianą
◦projektowanie skutecznych zmian

3.Plan wdrożenia
4.Komunikacja z pracownikami w procesie reorganizacji◦potrzeby pracowników w sytuacji zmian
◦z czego wynika opór wobec zmian?
◦pomiar oporu wobec zmian: analiza pola sił
◦metody pokonywania oporu wobec zmian

5.Przygotowanie kierujących do zmian organizacyjnych◦kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian

6.Role uczestników zmian: pracodawca, pracownicy, organizacje związkowe
7.Dobór pracowników do zwolnienia
8.Omówienie przykładowych planów działań zastosowanych w procesie reorganizacji

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Metody szkoleniowe
•wykład
•studia przypadku
•ćwiczenia
•projekty zespołowe
•testy
•dyskusje
•prezentacje


Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %)

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl