Mobbing w miejscu pracy

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Mobbing jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych została usankcjonowana w Kodeksie Pracy.Pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy uzyskali możliwość ochrony


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania.

Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od zwykłych konfliktów oraz radzenia sobie z nimi.

Program szkolenia


Programszkolenia
1.Istota i zakres mobbingu◦definicje mobbingu
◦główne przyczyny mobbingu
◦skala i skutki mobbingu

2.Typowe działania mobbingowe◦wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
◦manipulacje w mobbingu - zarys problemu

3.Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu◦konflikt a mobbing - główne różnice
◦diagnoza sytuacji konfliktowych

4.Osobowość mobbera, osobowość ofiary◦cechy charakterystyczne mobberów
◦cechy charakterystyczne ofiar
◦problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

5.Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy◦wymiar indywidualny
◦wymiar organizacyjnyMetodyszkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji


Termin i miejsce szkolenia

17.12.2013, Warszawa


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu,
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).


Informacjeizgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 marzena.lamparska@infobiztech.pl