FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 Kraków

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Zarządzenie projektami

"Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 799 zł

Miejsce wydarzenia:

Plac Sikorskiego 2/7

Kraków


Obsługa

MICHAŁ KUCHARSKI

Cel szkolenia

"Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Nastąpią liczne zmiany w zakresie absorbcji środków a także samych Programów Operacyjnych. Dlatego już dziś warto przygotować plan
i zweryfikować potrzeby rozwojowe firmy, pod kątem możliwości jakie dają nam dotacje unijne.

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
- Co przyniesie nowa perspektywa budżetowa?
- Jakie programy obejmą Polskę?
- W jaki sposób już teraz rozpocząć przygotowania w przedsiębiorstwie do nowej perspektywy 2014-2020?
- Jakie są korzyści ze współpracy biznesu ze sferą naukową?
- Czym jest innowacyjny biznes/produkt dla Unii Europejskiej?
- Jakie korzyści dla przedsiębiorcy płyną z udziału w konkursach pilotażowych?
- Jaka jest rola Prawa zamówień publicznych w nowej perspektywie dofinansowania?
"

Program szkolenia

PROGRAM

9.30 – 9.45 Rejestracja Uczestników. Przywitanie kawą.

9.45 – 10.30

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku
Obszary i dziedziny współpracy państw członkowskich 2014-2020
Przewidywane środki finansowe dla Polski na lata 2014-2020
Wieloletnie Ramy Finansowe UE 2014-2020
Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych i infrastrukturalnych

10.30 – 11.30

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE

Prognoza i zasady podziału środków finansowych w Polsce w 2014-2020
Efekt porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Polską przyjęcie – Założeń Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – 3 cele strategiczne i 11 celów tematycznych
Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.15

PROGRAMY OPERACYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ POLSKĘ

PO Inteligentny Rozwój
PO Infrastruktura Zrównoważonego Rozwoju
PO Polska Cyfrowa
PO Rozwój Polski Wschodniej
PO Wiedza Edukacja Rozwój
PO Pomoc Techniczna
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
PO dot. Rozwoju Obszarów Wiejskich
PO Rybactwo i Morze

SZESNAŚCIE REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEGO
Z WOJEWÓDZTW

INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ ?

13.15 – 13.45 Przerwa

13.45 – 15.30

OD POMYSŁU DO RYNKU – nowa koncepcja wsparcia prac B+R i wdrażania ich wyników w roku 2014 w nowym okresie programowania

JAKIE BĘDĄ INSTRUMENTY ZWIĘKSZAJĄCE POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY JEDNOSTEK NAUKOWYCH I POTENCJAŁ INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORSTW W 2014 ROKU?

Konsolidacja infrastruktury
Infrastruktura flagowa
Umiędzynarodowienie badań
Wsparcie konsorcjów nauka-biznes
Rozwój zasobów ludzkich sektora B+R
Centra badawczo-rozwojowe
Wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw
Kredyt technologiczny
Bony na innowacje
Zwiększenie dostępności do funduszy kapitału zalążkowego oraz venture i private equity
Wsparcie ochrony własności przemysłowej
Rozwój usług proinnowacyjnych
Wsparcie klastrów

AKTUALNE PILOTAŻOWE PROGRAMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 2013 ROKU – zbieranie doświadczeń dla przyszłego okresu programowania: Innomed, Bridge Classic, Program Badań Stosowanych III, M-ERA.NET

15.30 Zakończenie szkolenia

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie poprowadzi Ekspert - MICHAŁ KUCHARSKI - Prezes Zarządu firmy Gecon Inwest.
Praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę pozyskiwania, rozliczania i zarządzania dotacjami unijnymi. Od lat zajmuje się również kojarzeniem sfery biznesu z nauką. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania.