Luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Analityka

O konkursach w perspektywie finansowej 2007 - 2013 zdążyliśmy już prawie zapomnieć, większość środków została już rozdysponowana. Na podpisaniu umowy dofinansowania przygoda się jednak nie kończy...Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo - ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego!W większości projektów samorządowych nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu i rosnącego zadłużenia samorządów staje się szczególnie trudnym zadaniem.


Organizator:

Logo Europrof Consulting

Europrof Consulting

1 Maja 150
40-237 Katowice
tel. 795899795

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 949 zł

Miejsce wydarzenia:

Katowice, ul. Jordana 18 – Wydział Teologiczny Uniwersytety Śląskiego.

Katowice


Cel szkoleniaJedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za umieszczanie reklam, korzystanie z pomieszczeń/infrastruktury, organizowanie event’ów/szkoleń, parkowanie, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc.Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Adresaci szkolenia:Adresaci szkolenia to przede wszystkim Beneficjenci Funduszy Europejskich oraz IZ, IP, IP2 w tym:1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki im podległe,

2. Spółki komunalne, Szpitale,

3. Urzędy Marszałkowskie oraz Urzędy Wojewódzkie (Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji), a także

4. Centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.