Zarządzanie zmianą - droga ku lepszemu

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Organizacja firmy

Proces profesjonalnego przygotowania i przeprowadzania zmiany jest dzisiaj dla wielu menedżerów, pracowników i zespołów firmowych jednym z ważniejszych wyzwań, gdyż w dużej mierze decyduje o sukcesie i osiągnięciu wyznaczonych celów.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1199 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa


Obsługa

WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK

Cel szkolenia

Proces profesjonalnego przygotowania i przeprowadzania zmiany jest dzisiaj dla wielu menedżerów, pracowników i zespołów firmowych jednym z ważniejszych wyzwań, gdyż w dużej mierze decyduje o sukcesie i osiągnięciu wyznaczonych celów związanych ze zmianą. Oznacza to, że dzięki przygotowaniu spójnej i klarownej strategii i taktyki przygotowania i wprowadzania zmian można skutecznie przewidywać i zapobiegać najgroźniejszym jej konsekwencjom.

Liczne obserwacje i doświadczenia biznesowe pokazują, że przeprowadzenie procesu zmiany zgodnie z wypracowaną, przemyślaną, zaakceptowaną i dobrze zakomunikowaną strategią i taktyką wpływa pozytywnie zarówno na zachowanie wysokiego poziomu efektywności wykonywanej pracy w firmie, jak i na wzmocnienie dobrego wizerunku całej organizacji.

CELE SZKOLENIA

- Poznanie specyfiki i roli procesów zachodzących przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych.
- Wypracowanie strategii i taktyki przygotowania menedżerów, pracowników i zespołów firmowych do planowanych zmian.
- Poznanie metod i technik skutecznego komunikowania zmian na wszystkich poziomach zarządzania w całej organizacji .
- Poznanie sposobów przekładania nabytej wiedzy na praktykę działania w zakresie zmniejszania oporu wobec zmian, lepszego radzenia sobie ze stresem i potencjalnymi konfliktami oraz wzbudzania entuzjazmu, otwartości i gotowości do zaakceptowania zmian.
- Przygotowanie uczestników do świadomego budowania i kreowania własnej postawy jako lidera zmian.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Po zakończeniu szkoleni uczestnicy będą potrafili:

- Właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji
- Zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania menedżerów, pracowników i zespołów firmowych do planowanych zmian .
- Stosować metody i techniki skutecznego komunikowania zmian na wszystkich poziomach zarządzania w całej organizacji.
- Lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, kontrolą stresu, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian.
- Świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Zarządzanie zmianą – droga ku lepszemu

DZIEŃ I

9.30 -11.00 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ CZYLI DROGA KU LEPSZEMU – Wprowadzenie
- program, cele szkolenia, agenda i zasady współpracy
- ćwiczenie wprowadzające typu „icebreaker”
PROCES I ETAPY ZMIANY
- idea, definicja i koncepcja zmiany organizacyjnej
- cykl procesu zmian (model Kirkpatricka)
- cele i korzyści płynące ze zmian
- dynamika procesu zmiany (fazy reagowania na zmianę)
- różne postawy pracowników wobec zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
11.00 -11.15 Przerwa kawowa
11.15 -13.00 PSYCHOLOGIA PROCESU ZMIANY
- człowiek w procesie zmian
- emocje i stres w procesie zmian
- opór wobec zmian i radzenie sobie z nim
- rola menedżerów w zmniejszaniu oporu wobec zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
13.00 -13.45 Przerwa na lunch
13.45 -17.00 ZESPÓŁ W PROCESIE ZMIANY
- zachowania i reakcje zespołu wobec zmian
- potencjalne trudności i konflikty w zespole przechodzącym zmiany
- radzenie sobie z konfliktami (metody i techniki)
- rola lidera w przygotowaniu zespołu do zmiany
ćwiczenia praktyczne i „case study” (przykład z praktyki biznesowej)
KOMUNIKOWANIE ZMIAN
- rola komunikacji w redukowaniu oporu wobec zmian
- konsekwencje braku lub niedostatecznej komunikacji zmiany
- uzasadnienie celowości zmian
- bieżąca komunikacja zmian
- trudne rozmowy z pracownikami na temat zmian
- reguły i sposoby przekazywania informacji o zmianach
ćwiczenia praktyczne z omówieniem

Dzień II

9.00 -10.30 STRATEGIA I TAKTYKA ZMIAN
- wypracowanie strategii wprowadzania zmian
- strategia wprowadzania zmian (model Kottera)
- taktyka zmian – jak skutecznie wdrażać zmiany
- co mówi nam zmiana i jak to wykorzystać ?
- typowe pułapki i błędy we wprowadzaniu zmian
- bariery i trudności we wdrażaniu zmian i radzenie sobie z nimi
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
10.30 -10.45 Przerwa kawowa
10.45 -12.30 LIDERZY I AGENCI ZMIAN
- kim są liderzy i agenci zmian ?
- jak wyszukiwać liderów i agentów zmian ?
- rola liderów i agentów w kreowaniu właściwych postaw wobec zmian
- budowanie dobrych relacji między liderami zmian a pracownikami
- liderzy i agenci zmian w działaniu
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
MOTYWOWANIE W PROCESIE ZMIAN
- problemy z motywacją w procesie zmian
- rola dobrej komunikacji w zwiększaniu motywacji do zmiany
- jak motywować w procesie zmian (przydatne techniki)
- rola liderów we wzmacnianiu motywacji pracowników do zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
12.30 -13.15 Przerwa na lunch
13.15 -16.30 TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI W PROCESIE ZMIAN
- problemy, trudności i bariery w procesie zmian
- jak reagować na obawy pracowników wobec zmian ?
- jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami nt. zmiany ?
- rola coachingu i szkoleń w procesie zmian
- rola informacji zwrotnej w procesie zmian
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
PODSUMOWANIE SZKOLENIA – WNIOSKI, DYSUSJA, UROCZYSTE ROZDANIE CERTYFIAKTÓW
- Key Learning Points – główne wnioski
- Action Plan Lidera Zmian – kroki i działania po szkoleniu

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Warsztat poprowadzi WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK – akredytowany trener i mentor Noble Manhattan Coaching, psycholog biznesu i coach. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: zarządzania zmianą w organizacji, rozwijania i doskonalenia umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju zespołów, zarządzania zespołem, skutecznego przywództwa w sytuacji zmiany, rozwijania kluczowych kompetencji menedżerskich, motywowania i delegowania zadań, efektywnej komunikacji i asertywności, zarządzania sobą w czasie, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, sztuki facylitacji i pracy z grupami, kreatywności i innowacyjności oraz executive i team coachingu. Jako coach pracował mi.in. dla Emerson Process Management Power&Water Solutions, Bayer Polska, Mary Kay Cosmetics, Publicis czy Carlsberg Polska.