Współpraca pracodawców ze związkami zawodowymi

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Na pracodawcy, w którego firmie działają związki zawodowe, ciąży wiele obowiązków. Musi on pamiętać o konieczności konsultacji ze związkiem wielu aspektów wynikających m.in. z Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, rozporządzeniu ministra prac


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Gdańsk


Obsługa

InfoBizTech

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi.

Program szkolenia


Rola związków zawodowych w procesie zwolnień.
Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, przedstawicieli załóg.


Program szkolenia
1.Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy ◦najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
◦zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
◦prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
◦rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych

2.Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić realizację celów organizacji ◦zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
◦ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
◦jak przeciwdziałać nadużywania przywileju
◦współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
◦jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe
◦jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie

3.Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów ◦pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
◦pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
◦odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych

4.Pakiety socjalne - specyfika uregulowań, charakter i standardowe postanowienia ◦zakres podmiotowy pakietu społecznego
◦zakres przedmiotowy pakietu społecznego
◦system gwarancji chroniących przed rozwiązaniem umowy o pracę
◦gwarancje na okoliczność dalszych restrukturyzacji
◦gwarancje płacowe
◦gwarancje dla Związków Zawodowych
◦umowy społeczne - doświadczenia innych krajów europejskich

5.Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych. Praca na konkretnych stanach faktycznych
6.Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego ◦ocena zgodności z uregulowaniami polskimi
◦zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
◦konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
◦zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
◦zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
◦zasady współpracy z urzędem pracy
◦zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników
◦Programy Dobrowolnych OdejśćMetody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacjeDodaj ofertę

Więcej informacji

Termin i miejsce szkolenia
•27.01.2014, Gdańsk
•01.04.2014 WarszawaCena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch
•przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl