PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria: Szkolenia › Podatki › Polskie


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Gdańsk


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sporządzenia informacji i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zapoznanie ze zmianami, które obowiązują w 2013 i 2014 roku.

Program szkolenia
PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

– rozliczenie roczne oraz zmiany 2014


Programszkolenia
1.Opodatkowanie◦przychodów ze stosunku pracy
◦przychodów z umów zlecenia
◦umów zawartych między osobami fizycznymi
◦dochodów emerytów i rencistów
◦wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych
◦dywidend
◦dochodów dzieci
◦stypendiów

2.Istotne zmiany w 2013 roku:◦koszty uzyskania przychodów z umów o dzieło
◦odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
◦likwidacja ulgi na Internet – od 2013 roku
◦zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci

3.Data osiągnięcia przychodu
4.Przychody zwolnione od podatku:◦ekwiwalenty
◦odszkodowania
◦świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych
◦dopłaty do wypoczynku
◦okulary dla pracujących przy monitorze ekranowym
◦szkolenia
◦imprezy integracyjne
◦zakwaterowanie
◦ubezpieczenie przez pracodawcę
◦dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy
◦świadczenia bhp
◦podróże służbowe – zmiany na 2013 rok

5.Pakiety medyczne
6.Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy◦praca w części twórcza – zmiany od 2013 roku
◦zasiłek chorobowy
◦zasiłek macierzyński
◦koszty członków zarządu – rad nadzorczych
◦dojazd do pracy

7.Pracodawca jako płatnik◦odpowiedzialność z tytułu zaliczki
◦pensje w obcej walucie
◦niepodjęcie wynagrodzenia
◦PIT-4R
◦PIT11/8B
◦PIT-2

8.Przychody byłych pracowników:◦świadczenia na rzecz rencistów –emerytów
◦zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika

9.Zmiany w zakresie podatku PIT 2014:◦ustalenie kwoty zryczałtowanej przychodów z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych
◦obowiązki płatników podatku u źródła, w tym w zakresie rozliczania dochodów z oszczędności w formie odsetek
◦ustalanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji)
◦ustalanie przychodu podatkowego z działalności gospodarczej w przypadku zbycia składników majątku – zmiana zasad
◦opodatkowanie dochodów z oszczędności wypłacanych w formie odsetek

10.Zasady rozliczania ulgi na internet dla osób posiadających pierwszy raz dostęp do internetu


Metodyszkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje


Terminimiejsceszkolenia
•13.01.2014, Wrocław
•14.01.2014, Gdańsk
•16.01.2014, Łódź
•17.01.2014, Katowice
•20.01.2014, Rzeszów
•27.01.2014, Poznań
•28.01.2014, Warszawa


Cenaszkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:
•wykłady i ćwiczenia
•bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
•lunch, przerwy kawowe
•certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT

Promocjaświąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2013 roku cena szkolenia tylko 390 PLN*/**

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).Dodaj ofertę

Więcej informacji


** Istnieje możliwość wystawienie faktury w dniu dokonania płatności, czyli jeszcze w grudniu 2013Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13

marzena.lamparska@infobiztech.pl