Działalność socjalna w firmie, a problematyka danych osobowych

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac, przedstawicieli załóg ZFŚS.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych, szczególnie danych wrażliwych przy ustaleniu świadczeń socjalnych.

Program szkolenia


Program szkolenia
1.Ochrona danych osobowych - podstawowe pojęcia
2.Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych: ◦zwykłych
◦wrażliwych

3.Zasady przetwarzania danych osobowych: ◦zachowania celu
◦merytorycznej poprawności
◦adekwatności

4.Obowiązki informacyjne administratora danych
5.Udostępnianie danych osobowych
6.Powierzenie przetwarzania danych ◦ umowa powierzenia

7.Rejestracja i aktualizacji zbiorów danych
8.Przetwarzanie danych „kadrowych”: ◦kandydatów do pracy
◦pracowników i byłych pracowników
◦osób współpracujących z pracodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych
◦(zlecenia, o dzieło)

9.„Kadrowe” zbiory danych przetwarzane przez pracodawcę - problem rejestracji
10.Kontrole przeprowadzane przez GIODO - najczęściej powtarzające się uchybienia
11.Ustawa o ZFŚS ◦działalność socjalna
◦osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

12.Obowiązek tworzenia ZFŚS - zwolnienia od powinności socjalnych
13.Uchybienia pracodawcy związane z ZFŚS: ◦odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie odpisów na ZFŚS lub
◦niewłaściwe wydawanie środków z ZFŚS

14.Zasady i kryteria przeznaczania środków z ZFŚS
15.Regulamin korzystania z ZFŚS
16.Wspólna działalność socjalna pracodawców – umowa
17.Zakres danych osobowych, których może wymagać pracodawca od pracownika w związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS
18.Możliwość weryfikacji przez pracodawcę informacji od których uzależnione są świadczenia ◦czy pracownik ma obowiązek dokumentowania swojej sytuacji materialno-bytowej?
◦czy pracodawca może żądać od pracownika wglądu do zeznania podatkowego (PIT)
w celu wykazania wysokości dochodu, w związku ze świadczeniami z ZFŚS?

19.Praktyczne zagadnienia i wybrane orzecznictwo


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15
fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl