Zasady i narzędzia planowania i zarządzania produkcją - controlling produkcji

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Produkcja i strategie

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i narzędziami do szczegółowego planowania oraz zarządzania produkcją.


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 890 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy są odpowiedzialni za planowanie i zarządzanie produkcją, a także pracowników działów controllingu.

Program szkolenia


Program szkolenia
1.Analiza procesów gospodarczych◦mapowanie ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych
◦wyznaczanie gniazd w poszczególnych fazach procesów produkcyjnych zgodnie z realizowanymi czynnościami według zasady rachunku kosztów działań ABC
◦wyznaczanie wskaźników efektywności dla poszczególnych gniazd produkcyjnych: (kosztowych, wydajnościowych, jakościowych)

2.Relacje pomiędzy fazami procesu gospodarczego sprzedaż–produkcja–zaopatrzenie w budżecie rocznym◦analiza przesunięcia w czasie faz procesu gospodarczego w zakresie planowania budżetu rocznego (sprzedaż–produkcja, produkcja–zaopatrzenie)
◦zasady wyliczania ilościowego i wartościowego planu produkcji z uwzględnieniem przesunięć w czasie poszczególnych faz procesu
◦planowanie przepływów finansowych w budżecie rocznym na podstawie planu uwzględniającego czasowe przesunięcia realizacji faz procesów gospodarczych

3.Planowanie ilościowe produkcji metodą wykresów Gantta◦ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż–produkcja
◦analiza podziału firmy na centra kosztowe według wymogów controllingu finansowego z zasadami planowania ilościowego zgodnie z metodą wykresów Gantta
◦określenie zdolności produkcyjnej zasobów w jednostkach czasu
◦wyznaczenie normatywów wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na wyroby
◦ustalenie zapotrzebowania ilościowego na czynności posiadanych zasobów w związku z ilościowym planem produkcji
◦zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń
◦ustalenie czasowych okresów tworzenia wykresów Gantta – godziny, dni itp.
◦wyznaczanie wąskich gardeł procesu gospodarczego
◦opracowanie zbiorczego planu produkcji
◦opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcyjnych
◦ustalenie zasad szczegółowości planowania w długookresowej perspektywie rocznej i krótkoterminowej kwartalnej lub miesięcznej

4.Planowanie wartościowe kosztów produkcji◦planowanie kosztów zmiennych produkcji (surowce itp.)
◦planowanie kosztów stałych produkcji (wykorzystania maszyn i pracowników)
◦zasada kalkulacji marż wyników na produktach metodą rachunku kosztów działań ABC

5.Zasady konstrukcji budżetów kosztów w sferze produkcji◦koszty stałe utrzymania komórek organizacyjnych
◦koszty stałe utrzymania maszyn
◦koszty bezpośrednie produkcji – surowce i koszty maszyn
◦zasady rozliczeń kosztów w sferze produkcji z wykorzystaniem metodologii rachunku kosztów działań ABC

6.Narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych◦zrównoważona Karta Wyników na poziomie ogólnym firmy i poszczególnych gniazd produkcyjnych
◦zasady tworzenia piramidy wskaźników od wskaźników głównych firmy do sfery produkcji

7.Optymalizacja wskaźników efektywności gniazd procesów na podstawie◦analizy porównawczej z konkurencją
◦analizy porównawczej z innymi jednostkami w firmie
◦zwiększania wskaźników wydajności

8.Podstawowe metody poprawy produktywności◦5S, Kanban, Kazein, JiT, SMED itp.

9.Zasady funkcjonowania systemu controllingu w optymalizowaniu procesów gospodarczych


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•projekty zespołowe
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15
fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl