Windykacja oraz zabezpieczanie należności

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Windykacja

Windykacja oraz zabezpieczanie należności .Program szkolenia Prewencja:badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, (...)


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Warszawa


Program szkolenia


Program szkolenia
1.Prewencja:◦badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, badanie akt rejestrowych spółki, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki)
◦odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy
◦poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność
◦zasady reprezentacji spółek prawa handlowego, działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników i prokurentów
◦czy pełnomocnicy w tym prokurenci odpowiadają za zobowiązania wynikające z umów, jakie zawierają?
◦formy zabezpieczanie zobowiązań, wynikających z umów (weksel, hipoteka, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, zastaw, zastaw rejestrowy, ubezpieczenie kredytu kupieckiego, dobrowolne poddanie się egzekucji)
◦odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania
◦odpowiedzialność wspólników i członków zarządu
◦odpowiedzialność małżonków za długi

2.Windykacja przedsądowa:◦wezwania do zapłaty
◦negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem)
◦windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne

3.Rodzaje dochodzenia roszczeń przed sądem:◦postępowanie nakazowe
◦postępowanie upominawcze
◦proces
◦klauzula wykonalności a klauzula prawomocności

4.Kluczowe terminy z zakresu prawa cywilnego w procesie windykacji wierzytelności:◦przedawnienie, czy można dochodzić roszczeń przedawnionych
◦wymagalność
◦cesja wierzytelności
◦obrót wierzytelnościami
◦naliczanie odsetek

5.Postępowanie egzekucyjne:◦jak napisać wniosek egzekucyjny
◦sposoby poszukiwania majątku dłużnika w egzekucji (instytucje, do których komornik może kierować zapytania)
◦koszty postępowania egzekucyjnego (na co komornik może brać zaliczki)
◦kontrola postępowania egzekucyjnego
◦uprawienia wierzyciela w razie przewlekłości postępowania egzekucyjnego

6.Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników i różnice pomiędzy nimi


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15
fax: (22) 250 12 13
marzena.lamparska@infobiztech.pl