Pomiar efektywności procesów personalnych

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarządzanie zasobami ludzkimi


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w zakresie pomiaru efektywności procesów personalnych. Przedstawimy rozwiązaniami w zakresie planowania rozwoju personelu z uwzględnieniem analizy kosztów pracy.

Program szkolenia


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR.


Program szkolenia
1.Planowanie rozwoju personelu◦wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
◦kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
◦oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
◦wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej
◦analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego

2.Stymulowanie rozwoju potencjału pracy- pomiar efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym◦reguła SMART
◦model D. Kirkpatricka
◦model obliczania rentowności szkoleń J. Phillips’a
◦wskaźnik ROI

3.Jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem◦stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
◦wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
◦wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
◦wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
◦wskaźniki rentowności zatrudnienia, etc.Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl