Płatnik - najnowsze zmiany - warsztaty komputerowe

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Katowice


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową wersją (9.01.001) programu Płatnik. Nowa wersja jest inna od dotychczasowego programu i opiera się na wymuszonym pobieraniu danych zarówno z konta płatnika składek jak i jego ubezpieczonych. Dane, które będą pobrane z kont ubezpieczonych danego płatnika zwiększą zakres weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych przesyłanych do ZUS. Niestety nowa wersja zwiększa ilość występowania błędów krytycznych.

Program szkolenia


Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i płac oraz księgowości.


Program szkolenia
1.PŁATNIK 9.01.001 – najnowsza wersja - zmiany◦weryfikacja kartoteki płatnika składek
◦weryfikacja kartotek osób ubezpieczonych

2.Nowa funkcja pobierania danych z ZUS, aktualizacja komponentów programu i danych płatnika◦poszerzenie zawartości kartotek płatnika składek i ubezpieczonych, a możliwość przechowywania danych pobranych z systemu ZUS-U w nowym programie

3.Zmiany w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją w oparciu o dane pobrane z ZUS oraz wprowadzeniem nowych błędów krytycznych◦weryfikacja danych płatnika i ubezpieczonych podanych na dokumentach z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Płatników oraz RU PESEL
◦weryfikacja w kontekście tytułów ubezpieczenia uprzednio przekazanych do ZUS-u (np. brak możliwości wyrejestrowania tytułu ubezpieczenia, jeśli wcześniej nie nastąpiło jego zgłoszenie)
◦wyliczanie kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS, w szczególności w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS
◦poprawność wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności - kodów, dla których w obowiązujących przepisach została określona dolna lub górna wysokość

4.Zmiany w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS◦blokowanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS
◦możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla jednej osoby ubezpieczonej, np. w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia
◦blokowanie wysyłki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce

5.Monitorowanie stanu przetwarzania dokumentów w ZUS◦aktualizacja stanu przetwarzania lub odrzucenia dokumentów przez ZUS
◦wprowadzenie informacji dotyczącej wyników weryfikacji wykonanej przez ZUS w procesie przetwarzania dokumentów

6.Nowy zakres informacyjny na dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS RZA
7.Tworzenie nowej informacji dla osoby ubezpieczonej miesięcznej i rocznej (usunięcie raportów RMUA)
8.Ułatwienia w programie Płatnik◦automatyczne tworzenie wyrejestrowania członków rodziny ZUS ZCNA, w przypadku wyrejestrowania (ZUS ZWUA) osoby ubezpieczonej, za zgodą użytkownika programu Płatnik
◦automatyczne tworzenie wyrejestrowania ubezpieczonych ZUS ZWUA, w przypadku wyrejestrowania płatnika składek, za zgodą użytkownika programu Płatnik
◦automatyczne wybieranie członków rodziny, którzy ukończyli 26 rok życia wraz z możliwością utworzenia dla nich dokumentów wyrejestrowujących, w przypadku aktualizowania komponentów programu i danych płatnika
◦wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA
◦przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygowanych,
◦warunkowe przekazanie do ZUS dokumentów z błędami poważnymi

9.Oznaczanie kolejności przetwarzania dokumentów wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA, ZUS ZZA gdy zostały przygotowane w celu zmiany okresu podlegania, zmiany kodu tytułu ubezpieczenia itp.


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl