Płatnik - najnowsze zmiany - warsztaty komputerowe

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Wrocław


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nową wersją (9.01.001) programu Płatnik. Nowa wersja jest inna od dotychczasowego programu i opiera się na wymuszonym pobieraniu danych zarówno z konta płatnika składek jak i jego ubezpieczonych. Dane, które będą pobrane z kont ubezpieczonych danego płatnika zwiększą zakres weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych przesyłanych do ZUS. Niestety nowa wersja zwiększa ilość występowania błędów krytycznych.

Program szkolenia


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i płac oraz księgowości.


Program szkolenia
1.PŁATNIK 9.01.001 – najnowsza wersja - zmiany◦weryfikacja kartoteki płatnika składek
◦weryfikacja kartotek osób ubezpieczonych

2.Nowa funkcja pobierania danych z ZUS, aktualizacja komponentów programu i danych płatnika◦poszerzenie zawartości kartotek płatnika składek i ubezpieczonych, a możliwość przechowywania danych pobranych z systemu ZUS-U w nowym programie

3.Zmiany w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją w oparciu o dane pobrane z ZUS oraz wprowadzeniem nowych błędów krytycznych◦weryfikacja danych płatnika i ubezpieczonych podanych na dokumentach z danymi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Płatników oraz RU PESEL
◦weryfikacja w kontekście tytułów ubezpieczenia uprzednio przekazanych do ZUS-u (np. brak możliwości wyrejestrowania tytułu ubezpieczenia, jeśli wcześniej nie nastąpiło jego zgłoszenie)
◦wyliczanie kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS, w szczególności w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS
◦poprawność wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności - kodów, dla których w obowiązujących przepisach została określona dolna lub górna wysokość

4.Zmiany w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS◦blokowanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS
◦możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla jednej osoby ubezpieczonej, np. w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia
◦blokowanie wysyłki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce

5.Monitorowanie stanu przetwarzania dokumentów w ZUS◦aktualizacja stanu przetwarzania lub odrzucenia dokumentów przez ZUS
◦wprowadzenie informacji dotyczącej wyników weryfikacji wykonanej przez ZUS w procesie przetwarzania dokumentów

6.Nowy zakres informacyjny na dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS RZA
7.Tworzenie nowej informacji dla osoby ubezpieczonej miesięcznej i rocznej (usunięcie raportów RMUA)
8.Ułatwienia w programie Płatnik◦automatyczne tworzenie wyrejestrowania członków rodziny ZUS ZCNA, w przypadku wyrejestrowania (ZUS ZWUA) osoby ubezpieczonej, za zgodą użytkownika programu Płatnik
◦automatyczne tworzenie wyrejestrowania ubezpieczonych ZUS ZWUA, w przypadku wyrejestrowania płatnika składek, za zgodą użytkownika programu Płatnik
◦automatyczne wybieranie członków rodziny, którzy ukończyli 26 rok życia wraz z możliwością utworzenia dla nich dokumentów wyrejestrowujących, w przypadku aktualizowania komponentów programu i danych płatnika
◦wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA
◦przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygowanych,
◦warunkowe przekazanie do ZUS dokumentów z błędami poważnymi

9.Oznaczanie kolejności przetwarzania dokumentów wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA, ZUS ZZA gdy zostały przygotowane w celu zmiany okresu podlegania, zmiany kodu tytułu ubezpieczenia itp.


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl