Zatrudnianie cudzoziemców

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i płace


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Wrocław


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z polskimi przepisami dotyczącymi zatrudniania obcokrajowców w Polsce, a także omówienie zasad dotyczących delegowania pracowników do państw UE w ramach swobody świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i obowiązków pracodawców.

Program szkolenia


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr i księgowości.


Program szkolenia


1.Prawo, któremu podlega stosunek pracy◦pierwszeństwo uregulowań umownych
◦reguły kolizyjne

2.Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce◦swoboda przepływu pracowników
◦procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
◦zezwolenia na zatrudnienie
◦dokumentacja

3.Zatrudnienie cudzoziemca za granicą◦swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą i jej ograniczenia
◦regulacje unijne

1.Zatrudnianie Polaków za granicą
2.Zatrudnianie cudzoziemców, a podatek dochodowy
3.Ubezpieczenia społeczne
4.Ubezpieczenie zdrowotne
5.Alternatywne sposoby zatrudnienia


Metody szkoleniowe
•wykład
•ćwiczenia
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl