Nowelizacja podatku VAT – zmiany 2014

Kategoria: Szkolenia › Podatki › Polskie


Organizator:

Logo InfoBizTech

InfoBizTech

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. 22 250 12 12

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 490 zł

Miejsce wydarzenia:

Rzeszów


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Program szkolenia


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia
1.Podstawa opodatkowania w 2014 roku
2.◦rozszerzenie pojęcia podstawy opodatkowania
◦podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych, WNT, WDT
◦zasady rozliczania opakowań zwrotnych – NOWOŚĆ
◦postawa opodatkowania a rabaty, upusty – problemy praktyczne stosowania

3.Zmiany w zakresie fakturowania od 1 stycznia 2014 roku◦wprowadzenie zasad fakturowania z Rozporządzeń do Ustawy o VAT – skutki praktyczne
◦nowe dane faktury wystawianej w 2014 roku, w tym data faktury
◦NOWY MOMENT WYSTAWIENIA FAKTURY
◦zasady rozliczenia faktur korygujących według zmienionych zasad
◦faktura elektroniczna po zmianach
◦dokumenty uproszczone – ZASADY STOSOWANIA

4.Odliczanie podatku VAT w 2014 roku - ZMIANA ZASAD:◦zasady odliczania podatku naliczonego od 01.01.2014 roku
◦konieczność korekty podatku naliczonego w przypadku braku faktury z tytułu WNT, importu usług – NOWE OGRANICZENIE
◦kwota odliczenia podatku VAT
◦zaliczka w WNT a odliczenie podatku VAT – NOWA ZASADA
◦import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT
◦rozliczenie faktury korygującej in minus po stronie kupującego i sprzedającego – NOWE ZASADY

5.Pozostałe zmiany obowiązujące od 2014 roku:◦doprecyzowane pozostałych uregulowań Ustawy
◦zmiany w stawkach podatkowych – NOWE STAWKIMetody szkoleniowe
•wykład
•dyskusje
•prezentacje

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 15 fax: (22) 250 12 13 marzena.lamparska@infobiztech.pl