Zasady dostępu do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

Zasady dostępu do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności


Organizator:tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2022-10-20

Cena: 450 zł

Miejsce wydarzenia:

Przyokopowa 33

Warszawa


Program szkolenia


WYKŁADOWCY
dr Piotr Sitniewski, założyciel i prowadzący stronę www.jawnosc.pl, autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2008-2011) Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (01.01.2012- 9.11.2012) Zespół Nauk Społecznych i Prawnych, obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
PROGRAM
W PROGRAMIE:

Zagadnienia wstępne.
Trzy wiodące cechy dostępu do informacji publicznej
Odformalizowanie postępowania
Dążenie do szybkiego rozstrzygnięcia
Prawo do informacji nie ma charakteru absolutnego

Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.

Czym jest prawo do informacji publicznej?
Czy jest tylko prawem do uzyskania opisu informującego o określonych faktach?
Czy jest prawem do zapoznania się ze źródłem opisu informującego o określonych faktach? (art. 3 ust. 1 pkt 2)
Prawo wglądu w dokumenty urzędowe - art. 3 ust. 1 pkt 2
Czy tylko dokumenty urzędowe? Na czym polega ,,wgląd" ?

Czy oznacza obowiązek cyklicznego informowania wnioskodawcy?
Czy obejmuje obowiązek informowania o zjawiskach przyszłych?

Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych.
Pierwszeństwo regulacji szczególnych
W jakim zakresie stosujemy k.p.a. do postępowania regulowanego u.d.i.p. ?
W jakiej formie można złożyć wniosek ?
Anonimowość wnioskodawcy
Obowiązujące terminy

Obowiązek udzielania informacji będącej w posiadaniu podmiotu (art. 4 ust. 3)
Brak obowiązku udostępniania na wniosek informacji zamieszczonej w BIP/CR (art. 10 ust. 1)
Sposób i forma udostępniania informacji publicznej
Bezpłatność a bezkosztowość dostępu do informacji publicznej
Prawo do kopii informacji albo wydruku, lub przesłania/przeniesienia na nośnik - czy prawo żądania uwierzytelnienia kopii?

Zakres znaczeniowy terminu ,,informacja publiczna"
Pojęcie dokumentu wewnętrznego
Prawo jako informacja publiczna
Analizy eksperckie jako informacja publiczna
Dane o kandydatach przy naborze do urzędu
Kalendarz spotkań funkcjonariuszy publicznych
Wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne
Jawność umów cywilnoprawnych
Akta postępowania administracyjnego jako informacja publiczna
Treść skargi jako informacja publiczna

Granice dostępu do informacji publicznej przetworzonej
Komu przetwarzać
Przebieg postępowania przy przetworzeniu informacji publicznej
Przetworzenie a anonimizacja

Podstawy nieudzielenia informacji publicznej
Niemożność udostępnienia informacji publicznej
podmiot zobowiązany informacji nie posiada, i do jej posiadania nie jest zobowiązany;
żądanie w swej istocie nie dotyczy informacji publicznej,
wniosek został skierowany do niewłaściwego podmiotu.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej (art. 16)
Ze względu na istnienie tajemnicy ustawowo chronionej (art. 5)
Ze względu na brak szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1)
Umorzenie postępowania (art. 14 ust. 2)

Bezczynność podmiotu zobowiązanego


KOSZT UDZIAŁU: 450 zł + 23% VAT/ os

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT - o finansowaniu ze środków publicznych - pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Dodaj ofertę