Umowne aspekty prawa autorskiego - umowy z twórcami i artystami

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

Umowne aspekty prawa autorskiego - umowy z twórcami i artystami


Organizator:tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2021-11-20

Cena: 500 zł

Miejsce wydarzenia:

Przyokopowa 33

Warszawa


Program szkolenia


WYKŁADOWCY
Rafał Golat - radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.
PROGRAM
W PROGRAMIE:

Przedmiot umowy:
definicja i rodzaje utworów,
przedmioty praw pokrewnych - istota artystycznych wykonań,
rodzaje praw a postanowienia umów:
prawa osobiste,
prawa majątkowe - pola eksploatacji,
prawa zależne (opracowania) zezwolenie na korzystanie z opracowania,
Kontekst podmiotowy:
zagadnienia współautorstwa,
prawo autorskie w stosunkach pracowniczych a umowy z twórcami,
Rodzaje umów:
umowy dotyczące zamawiania utworów,
umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje),
umowy dotyczące kupowania utworów,
Zasady ustawowe dotyczące umów:
zasady dotyczące wynagrodzeń,
zasady dotyczące należytego wykonania umowy,
domniemania dotyczące rodzaju umowy i licencji,
pozostałe zasady ustawowe, dotyczące umów,
Umowy a dozwolony użytek i wygasanie ochrony w zakresie praw majątkowych,
Skutki podatkowe umów, w tym 50%-towe koszty uzyskania przychodów,
Podsumowanie - dyskusja, pytania.


KOSZT UDZIAŁU: 500 zł + 23% VAT/ os

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT - o finansowaniu ze środków publicznych - pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkoleniaSZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Dodaj ofertę