PRAWO PRACY W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2015 r.

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z elementami prawa pracy od strony praktycznej. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać zadania i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 650 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Obsługa

Piotr Grodzki

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie oraz zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa pracy.

Program szkolenia

OMÓWIENIE ZMIAN Z ZAKRESU PRAWA PRACY W SZCZEGÓLNOŚCI:
- zatrudnianie pracowników
- rozwiązanie umowy o pracę
- urlopy wypoczynkowe
- urlopy macierzyńskie i ojcowskie
- rozliczanie czasu pracy
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW :
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzieło
- Umowa o pracę ( zatrudnianie, zwalnianie pracowników )
- Odróżnianie poszczególnych umów
- Korzyści i obowiązki podatkowe
- Składki do ZUS z tytułu zawierania umów
OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ :
- Prawidłowa organizacja pracy
- Prowadzenie dokumentacji w firmie
- Przestrzeganie tajemnic i odpowiedzialność
- Zakaz konkurencji
WYNAGRODZENIA
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
ODPRAWY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW
CZAS PRACY
URLOPY
- Urlop wypoczynkowy
- Urlop bezpłatny
- Urlop okolicznościowy
- Urlop macierzyński i „ tacierzyński”
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW DO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ
KONTROLE I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW KONTROLNYCH

Dodaj ofertę