PRAWO DLA URZĘDNIKÓW

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
 Jakie przepisy w zakresie prawa cywilnego każdy urzędnik powinien znać?
 Jakie są różnice między sprawą administracyjną a sprawą cywilną?
 Gdzie leży granica między „interesem społecznym” , a „interesem indywidualnym”?
 Jakie są zasady postępowania administracyjnego oraz m.in. decyzje i rodzaje wadliwości decyzji administracyjnych?
 Jakie prawa a jakie obowiązki ma urzędnik?
 Jak uchronić się przed nieuczciwymi petentami – zagadnienia dotyczące „przestępstw urzędniczych?


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 899 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Obsługa

Magdalena Kuszmider

Cel szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo – warsztatowej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi problemami prawnymi oraz orzecznictwem. W trakcie szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat wachlarza przepisów niezbędnych w pracy urzędnika.

Program szkolenia

I. Istotne przepisy kodeku cywilnego w pracy urzędnika
 Przepisy ogólne KC – zasady prawa
 Czynność prawna i jej forma
 Wady oświadczenia woli
 Pełnomocnictwo i jego rodzaje
 Terminy w KC
 Pojęcie z zasady reprezentacji podmiotów prawa – „klientów urzędów”
 Reprezentacja osób fizycznych
 Reprezentacja osób prawnych
 Czyny niedozwolone wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
II. Zagadnienia prawa administracyjnego
 Pracownik samorządowy i jego rola
 Obowiązki i uprawnienia pracownika samorządowego
 Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
 Akty prawne i ich znaczenie w pracy urzędnika samorządowego
 Decyzja administracyjna i jej rola
 Ugoda; postanowienia
III. Zagadnienia postępowania administracyjnego
 Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego
 Zasady postępowania administracyjnego
 Uczestnicy postępowania administracyjnego
 Zasady wnoszenia podań, doręczeń i wezwań
 Terminy w postępowaniu administracyjnym
 Elementy postępowania przed organami I instancji
 Postępowania wyjaśniające:
 inicjatywa dowodowa
 dowody
 domniemanie i fikcje prawne
 uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo
 udostępnienie akt sprawy
Informacja w pracy urzędnika
 Omówienie poszczególnych zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa informacji
 Omówienie poszczególnych zagadnień ustawy o dostępie do informacji publicznej – kiedy urzędnik może odmówić udzielenia informacji, a kiedy nie.
 Praktyczne aspekty dotyczące zarządzania informacją w pracy urzędnika
IV. Zagadnienia prawa karnego
Przestępstwa urzędnicze – wybrane zagadnienia
 Łapownictwo
 Nadużycie władzy lub niedopełnienie obowiązków
 Poświadczenie nieprawdy
 Ujawnienie tajemnicy służbowej lub państwowej
 Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych, ochrony danych osobowych

Dodaj ofertę