FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 - nowe możliwości, planowane zmiany, programy pomocowe -

Kategoria: Szkolenia › Pozostałe

Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje, w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Nastąpiły liczne zmiany w zakresie absorbcji środków a także samych Programów Operacyjnych. Dlatego już dziś warto przygotować dobry plan
i zweryfikować potrzeby rozwojowe firmy, pod kątem możliwości jakie dają nam dotacje unijne.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 850 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Obsługa

Michał Kucharski, Anna Bujarska

Cel szkolenia

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
 Jakie zmiany przyniesie nowa perspektywa budżetowa?
 Jakie programy obejmą Polskę oraz jakie są ich założenia?
 W jaki sposób rozpocząć przygotowania w przedsiębiorstwie do nowej perspektywy 2014-2020 oraz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji?
 Jak rozliczyć projekt w nowej perspektywie finansowania?

Program szkolenia

9.45 - 11.00 NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020
- Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku
- Obszary i dziedziny współpracy państw członkowskich 2014-2020
- Przewidywane środki finansowe dla Polski na lata 2014-2020
- Wieloletnie Ramy Finansowe UE 2014-2020
- Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych
i infrastrukturalnych
11.45 - 13.00 NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE - nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych
- Prognoza i zasady podziału środków finansowych w Polsce w 2014-2020
- Efekt porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Polską przyjęcie – Założeń Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
- Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
- Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – 3 cele strategiczne i 11 celów tematycznych
- Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020
13.20 - 15.00 PROGRAMY OPERACYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ POLSKĘ - omówienie najważniejszych obszarów wsparcia
- PO Infrastruktura i Środowisko /POiŚ/ - Dotacje na infrastrukturę na szczeblu krajowym
- PO Inteligentny Rozwój /POIR/ - Dotacje dla przedsiębiorców i jednostek B+R na szczeblu krajowym
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój /POWER/
- PO Polska Cyfrowa
- PO Polska Wschodnia
- PO Pomoc Techniczna
PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W LATACH 2014-2020
INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ ? - DOTACJE NA POZIOMIE REGIONALNYM
PROGRAM DOTYCZĄCY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
PROGRAM DOTYCZĄCY ROZWOJU OBSZARÓW MORSKICH I RYBACKICH
15.00 - 16.30 REALIZACJA (ROZLICZANIE) PROJEKTÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE

Dodaj ofertę