SZTUKA PLANOWANIA I SKUTECZNY BIZNES PLAN OPRACOWANIE, ANALIZA, OCENA PROGNOZ I PROJEKCJI FINANSOWYCH DLA CELÓW BIZNESOWYCH

Kategoria: Szkolenia › Finanse › Zarządzanie finansami


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 850 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Obsługa

Dariusz Pelc

Cel szkolenia


Podczas szkolenia:
 Dowiesz się, jak powinien być zbudowany plan działania przedsiębiorcy (biznes plan), jak pozyskiwać i weryfikować informacje od przedsiębiorcy na temat jego prognoz i planów zawarte w biznes planach i innych dokumentach zawierających prognozy
 Nauczysz się czytać i analizować biznes plan przedsiębiorcy, weryfikować zawarte w nich informacje, kojarzyć i odpowiednio interpretować opis działalności i liczby w sprawozdaniach
 Nauczysz się wykorzystywać wyniki analizy w codziennej pracy, szczególnie w procesie podejmowania decyzji biznesowych i inwestycyjnych
 Zrozumiesz biznes, a także co to są informacje "miękkie" i "twarde", jaki jest związek między nimi i jakie jest ich znaczenie i wpływ na skuteczność działań opisanych w biznes planie
 Nauczysz się jak wykorzystać wiedzę o finansach w kontekście celów, założeń, zasobów i działań zawartych w opracowanym biznes planie

Program szkolenia Wprowadzenie – sens tworzenia biznes planu, cele i po co potrzebny jest biznesplan:
o przedsiębiorcom i właścicielom,
o menedżerom i pracownikom
o pozostałym uczestnikom procesu i rynku
 Jak planować na (szybko) zmieniającym się rynku ? Czy jest sens i czy można wierzyć w plany w takim przypadku ?
 Biznes plan jako dokument – cele, zawartość, układ treści, kompletność, weryfikowalność i rzetelność oraz spójność informacyjna
 Podobieństwa i różnice między biznes planem „małej” i „dużej” firmy
 Informacje ogólne o przedsiębiorstwie.
o Zarząd, pracownicy, organizacja firmy, instrumenty zarządzania
o Rynek i marketing – strategia, mieszanka marketingowa
o Technologie i produkty stosowane w przedsiębiorstwie – nowoczesność, innowacyjność
o Finanse firmy i sprawozdawczość
o Mierniki finansowe zarządzania, organizacji i efektywności działania firmy
 Planowanie
o zasady planowania i sztuka planowania
o rodzaje planów
o wizja i misja firmy
o plany strategiczne i operacyjne
o plany funkcjonalne (sprzedaży, kosztów, inwestycji, marketingowy, finansowy, zatrudnienia itp.)
 Planowanie kroczące - biznesplan i planowanie na szybko zmieniającym się rynku
 Metody i zasady planowania w kontekście historia firmy, bieżąca sytuacja, prognozy
 Prognozy ekonomiczne jako podstawa do prognoz finansowych - analiza SWOT, analiza tendencji makrogospodarczych, analiza sektorowa, analiza czynników zewnętrznych firmy (konkurencja, dostawcy, surowce, inne), analiza czynników wewnętrznych firmy (kompetencje, zasoby).

 Podstawowe przyczyny braku realizacji planów
 Co wolno zmieniać podczas realizacji planu ? - zasady sterowania i regulacji
 Analiza harmonogramu głównych działań i czynności biznes planu – zrozumienie istoty planu działania i identyfikacja kluczowych czynników sukcesu oraz obszarów niepewności. Analiza planu finansowego - metodologia budowy planu finansowego przedsięwzięcia, kryteria oceny stopnia realizacji zadanych celów.
 Informacje finansowe (pojęcia: ex ante, ex post, pro forma)
o bilans
o rachunek zysków i strat
o rachunek przepływu środków pieniężnych
o zmiany w kapitałach
o informacje dodatkowe
o sprawozdanie Zarządu
o omówienie różnic i podobieństw podstawowych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez firmy prowadzące uproszczoną i pełną księgowość w kontekście biznes planu
 Analiza poprawności, spójności i wiarygodności sprawozdań finansowych pro forma - bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów środków pieniężnych
 Analiza i weryfikacja prognoz finansowych – identyfikacja podstawowych założeń prognoz finansowych, prawidłowość metod prognozowania, zasady kreowania prawdopodobnych scenariuszy, metody i źródła pozyskania informacji niezbędnych dla weryfikacji realności kluczowych założeń i prognoz, znamiona zafałszowania wyników, plan B.
 Planowanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne oraz ocena realności prognozowanego finansowania wewnętrznego.
 Analiza wrażliwości – ocena poprawności metodologicznej, ocena kluczowych czynników ryzyka.
 Pomiar wartości przedsiębiorstwa, wiarygodności, płynności, kondycji finansowej i zdolności kredytowej.
Analiza przypadku CASE 2

Dodaj ofertę