KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo handlowe

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo – warsztatowej. Obejmuje prezentacje obowiązującego stanu prawnego wybranych zagadnień w oparciu o przykłady (case study) oraz publikowane orzecznictwo sądów polskich. W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat wachlarza przepisów niezbędnych w sprawowaniu funkcji zarządczych.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1450 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Program szkolenia

PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
- zakres ustawowych kompetencji
- nadzór
- obowiązki członków zarządu
PRAWA I OBOWIĄZKI PROKURENTA
- zakres uprawnień prokurenta
- obowiązki prokurenta
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZWIĄZANA Z PRZEKROCZENIEM KOMPETENCJI
- odpowiedzialność związana z przekroczeniem zasad reprezentacji
- odpowiedzialność związana z działaniem bez należytej reprezentacji
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ SPÓŁKI
- obowiązki zarządu w razie niewypłacalności
- sytuacja prokurenta wobec niewypłacalności
- instrumenty prawne zarządzających w razie niewypłacalności
RYZYKO ZWIĄZANE Z UZNANIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZA BEZSKUTECZNE
- instrumenty prawa i syndyka w razie ogłoszenia upadłości spółki
- instrumenty wierzycieli (skarga pauliańska)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM
- odpowiedzialność związana z zaniechaniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
- odpowiedzialność związana z wybiórczym zaspokojeniem wierzycieli na tzw. przedpolu upadłości
- odpowiedzialność związana z pokrzywdzeniem wierzycieli poprzez wyprowadzania majątku
- odpowiedzialność związana z przekroczeniem kompetencji zarządzających

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Zagadnienia związane z niewypłacalnością przedsiębiorstwa prezentowane będą w odniesieniu do obowiązując ego stanu prawnego oraz z uwzględnieniem modyfikacji jakie nieść będzie ze sobą prawo restrukturyzacyjne po jego uchwaleniu.