WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJA BIZNESOWA z wykorzystaniem mowy ciała i parametrów głosu

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Doskonalenie umiejętności

Wystąpienia publiczne to podstawa pracy wszystkich samorządowców. Ich celem jest przekazywanie najważniejszych i najistotniejszych dla mieszkańców oraz pracowników informacji, prezentacje nowych planów, a także prezentowanie zmian i trudnych decyzji.
Podstawowym celem każdego wystąpienia publicznego, każdej prezentacji jest wzbudzenie zainteresowania audytorium oraz zdobycie ich zaufania.


Organizator:

Logo Open Training sp. z o.o.

Open Training sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 533 302 646

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1150 zł

Miejsce wydarzenia:

Chopina 7 lokal 50

Warszawa


Cel szkolenia

Podczas warsztatów pokażemy jak zjednać sobie audytorium, jak przekuć słabość w atut, jak poprawić umiejętności przemawiania, jak opanować tremę. Słuchacze poznają techniki wywierania wpływu oraz skutecznej argumentacji.

Program szkolenia

9.30 Rozpoczęcie szkolenia
MODUŁ I - WIZERUNEK

Dopasowanie autoprezentacji i stylu wystąpień publicznych do mieszkańców i innych odbiorców.
 Jak obecnie mnie widzą?
 Budzenie sympatii – niewerbalny kod otwartości i szczerości.
 Wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na audytorium.
Jak odbierane są podczas spotkania elementy komunikacji niewerbalnej:
 garderoba, w tym buty i krawat – wpływanie kolorem i stylem na wizerunek
 kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
Dopasowanie autoprezentacji i stylu wystąpień publicznych do mieszkańców i innych odbiorców - cd
Jak odbierane są podczas spotkania elementy komunikacji niewerbalnej:
 oprawa oczu
 ułożenie głowy
 uśmiech i inne mimiki twarzy
 karnacja
 kolor, fryzura i długość włosów
 dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci
 sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
MODUŁ II - WRAŻENIE

Sposób zachowania podczas prezentacji i wystąpienia
Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do wyjścia ze spotkania.
Jak wpływać na wizerunek dzięki:
 sposobowi pukania i otwierania drzwi
 krokom i stylowi wejścia do pokoju lub auli
 dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku
 wykorzystanie odległości między rozmówcami lub przed publicznością
 zajęciu odpowiedniego miejsca przy stole, w sali lub auli przez nas i przez innych uczestników
 doborowi ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie i odbiór różnego wyposażenia)
 wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,
 sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg
 znaczenia czasu jako sygnału w relacjach międzyludzkich m.in. tego, jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty
 wpływu dodatków konferencyjnych na relacje międzyludzkie, a nawet jak ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami
16.30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, sesja pytań.

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
MODUŁ III - PRZEMÓWIENIE
Mowa ciała mówcy
Będą pamiętać jak wyglądasz i jak mówisz, i tylko trochę to, co mówisz.
Aż 93 procent oceny rozmowy i przemówienia to komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała.
W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak pokazać pewność siebie i jak stworzyć wrażenie doskonałego mówcy. Nauczą się też sygnałów, które zdradzają stres, kłamstwo, niepewność, zdradę, manipulację.
 Sygnały niepewności
 Sygnały kłamstwa
 Sygnały stresu
 Gesty pewności siebie
 Gesty uzupełniające słowa
 Gestykulacja podczas przemówienia i rozmowy
 Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem
 Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka
 Poruszanie się w przestrzeni przemówienia
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
Mowa niewerbalna audytorium
 Co oni myślą, gdy przemawiam?
 Wystąpienie to proces – jak z monologu zrobić dialog.
Każdy się stresuje. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak opanować lub ukryć tremę.
 Po czym publiczność poznaje tremę.
 Zakłócenie ruchu i motoryki podczas przemówienia:
 drżenie dłoni i głosu
 suchość w ustach
 Kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia
 Zakłócenia mowy podczas przemówienia
 Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia
 Tricki dobrego prezentera
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
MODUŁ IV - MAGIA GŁOSU I SŁÓW

ZŁOTE USTA
Magia głosu
 Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu.
 Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym.
 Prawidłowa emisja głosu.
 Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.
 Głos perswazyjny – praca nad barwą głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i akcentem.
 Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy.


Magia słów
 Retoryka. Jak spowodować, aby słuchali i rozumieli o co mi chodzi? Zastosowanie w praktyce:
 pytania do audytorium
 pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją
 - historii opisującej przeszłość lub przyszłość
 anegdoty
 cytatu i przykładu znanych ludzi
 analogii, porównań i przenośni
 Język perswazji podczas przemówień i w materiałach wyborczych
 magiczne słowa i ich działanie na wyborcę
 uniwersalne zdania i formułki na każdą okazję – od spotkania z wyborcami po wywiad w telewizji
 implikacje
 presupozycje

16.00 Sesja pytań, konsultacje z Ekspertem, wręczenie certyfikatów

Dodaj ofertę