Zarządzanie projektami

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Zarządzenie projektami

Chcesz poznać sprawdzone techniki usprawniające realizację zamierzonych projektów?
Miewasz trudności z organizacją i planowaniem zadań?
Twoje kolejne projekty będą przebiegały sprawniej,
co skutkuje lepszą jakością wykonywanej pracy, większym zadow


Organizator:

Logo Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Starowiejska 1i/10
61-664 Poznań
tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 824 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Promienista 30

Poznań


Obsługa

Małgorzata Kotewicz

Cel szkolenia

Szkolenie uczy, w jaki sposób:

1.Doskonalić podstawowe umiejętności, pojęcia i techniki zarządzania projektami

2.Wiązać zamierzenia i cele projektu z jasno sprecyzowanymi i istotnymi potrzebami interesariuszy

3.Opracowywać strukturę podziału pracy

4.Wyznaczać realistyczne, mierzalne cele i dbać o uzyskiwanie korzystnych rezultatów

5.Szacować koszty i terminy projektu za pomocą prostych i sprawdzonych technik

6.Tworzyć niezawodny system kontroli i monitorowania projektu

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

1)Co to są projekty?

2)Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?

3)Cykl życia projektu

4)Czynniki wpływające na projekt

5)Kluczowi interesariusze projektu

6)Grupy procesów zarządzania projektami

7)Obowiązki kierownika projektu2. Rozpoczęcie projektu

a. Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla

b. Ocena potrzeb

c. Wybór projektów
- Wskaźnik opłacalności
- Wartość bieżąca i wartość bieżąca netto

d. Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART

Sprecyzowane (specific)

Mierzalne (measurable)

Akceptowalne (agreed to)

Realistyczne (realistic)

Terminowe (time-constrained)

e. Określanie wymagań

f. Karta projektu

g. Dokument wymagań projektu3. Planowanie projektu

1)Planowanie zakresu

2)Struktura podziału pracy

3)Szacowanie

4)Planowanie harmonogramu

5)Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej

6)Przyspieszanie terminów realizacji

7)Oprogramowanie wspomagające planowanie przedsięwzięć

8)Planowanie kosztów

9)Macierz obowiązków

10)Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów

11)Planowanie zarządzania ryzykiem

12)Planowanie zamówień

13)Planowanie komunikacji i jakości4. Realizacja projektu

1)Plany bazowe

2)Kształtowanie zespołu projektu

3)Organizacje i struktury zespołów

4)Zarządzanie zmianami

5)Zarządzanie ryzykiem

6)Sprawozdawczość wykonania

7)Rezerwy

8)Ocena i monitorowanie wykonania projektu

9)Wartość wypracowana

10)Koszty utopione5. Zamknięcie projektu

1)Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta
2)Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
3)Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów


Obszary wiedzy PMBOKŸ Guide:

ØZarządzanie integracją projektu

ØZarządzanie zakresem projektu

ØZarządzanie jakością w projekcie

ØZarządzanie czasem w projekcie

ØZarządzanie kosztami projektu

ØZarządzanie ryzykiem w projekcie

ØZarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

ØZarządzanie zamówieniami w projekcie

Ø Zarządzanie komunikacją w projekcie

Dodaj ofertę