Fundraiser - zawód przyszłości - 6-7.01.2015 r.

Kategoria: Szkolenia › Zarządzanie › Organizacja firmy

Szkolenie z fundraisingu to inwestycja, która zapewni wiele korzyści w życiu zawodowym.
Biorąc w nim udział, zdobędziesz wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy unijnych, zakładania własnej działalności oraz efektywnego zarządzania finansami i firmą


Organizator:

Logo Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Starowiejska 1i/10
61-664 Poznań
tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 570 zł

Miejsce wydarzenia:

Promienista 30

Poznań


Obsługa

Małgorzata Kotewicz

Cel szkolenia

Poszerzenje wiedzy i zapoznanie z umiejętnościami, które są niezbędne w zawodzie fundraisera.
Prezentacja, omówienie i testowanie narzędzi wykorzystywanych w fundraisingu.

Program szkolenia

Program szkolenia:

 Co to jest fundraising i kim jest fundraiser?

Miejce fundraisingu w społeczeństwie obywatelskim
– jak zdobywanie funduszy przekształciło się w ważny obszar zarządzania, a fundraising w zawód

- zasady planowania działalności fundraisingowej, kampanie publiczne i medialne, sponsoring

- negocjacje ze sponsorem
 – jak budować partnerstwo i zachować niezależność

 - rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji

 - specyfikacja pracy i komunikacji z darczyńcami. 

 Jaki jest idealny kandydat na fundraisera? 
Co decyduje o sukcesie? 
Jak radzić sobie z odmową? 
Narzędzia fundraisera, 
Tworzenie planu działań fundraisingowych 
Formułowanie przekazu fundraisingowego kampanii 
Analiza silnych i słabych stron organizacji 
Wykorzystanie silnych stron organizacji w procesie pozyskiwania funduszy
 Kim są darczyńcy i dlaczego jest to ważna informacja dla fundraisera
Motywacje darczyńców 
Gdzie szukać potencjalnych darczyńców, 
Jakimi metodami pozyskiwać nowych darczyńców 
Kim są sponsorzy i czego oczekują? 
Jak zbudować ofertę sponsorską? 
Jakie są aspekty etyczne współpracy ze sponsorem?

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnik posiada wiedzę na temat specyfiki pracy fundraisera. Zna profesjonalne metody pozyskiwania funduszy na rozwój działań z zakresu ekonomii społecznej. Posiada umiejętności marketingowe w zakresie kreowania wizerunku organizacji. Kieruje się zasadami etycznymi fundraisera, które odgrywają ważną rolę w pozyskiwaniu darczyńców i budowaniu długotrwałych relacji.