Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie

Kategoria: Szkolenia › Rozwój osobisty › Umiejętności menadżerskie

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności pozwalających skutecznie zarządzać sobą w czasie.


Organizator:

Logo Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Centrum Nauki Języków Obcych i Szkoleń Fitzgerald

Starowiejska 1i/10
61-664 Poznań
tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 599 zł

Miejsce wydarzenia:

Poznań, ul. Promienista

Poznań


Cel szkolenia

Dzięki przedstawieniu metod zarządzania efektywnością zadań
i organizacji pracy uczestnik nabywa umiejętności pozwalające na wydajne
działanie.
Pracownik uczy się wyróżniania priorytetowych zadań i planowania
swojej pracy, a dzięki umiejętnościom komunikowania się ze
współpracownikami potrafi stworzyć spójną koncepcję harmonogramu
zawierającego zadania do wykonania (dotyczy to planowania zarówno
przez pojedynczych pracowników, jak i planowania zadań w zespołach).
Uczestnik dostaje nowe, praktyczne informacje o zarządzaniu sobą w
czasie. Dzięki formie zajęć warsztatowych nowe umiejętności zostają
utrwalone pod okiem trenera.

Program szkolenia

1. Postawa proaktywna członków zespołu w kontekście planowania i realizacji zadań swoich i działu,
2. Zarządzanie czasem i osiąganie celów,
3. Użyteczne zasady komunikacji w zespole,
4. Integracja zespołu,
1. Jak zarządzać sobą w czasie,
2. Priorytety w ramach zadań za które jesteś odpowiedzialny,
3. ”Żelazne terminy” a stałe zobowiązania,
4. Planowanie pod katem perspektywy czasowej i wagi spraw,
5. Listy kontrolne,
6. Zarządzanie sobą w czasie: etapy i fazy,
7. Ustalenie logicznej kolejności działań,
8. Grupowanie działań,
9. Weryfikacja sporządzonej listy kontrolnej,
10. Metody planowania czasu/Zarządzania sobą w czasie

Metoda Alpen
Planowanie wdg. Kartezjusza
11. Metody ustalania priorytetów:

metoda ABC
matryca zarządzania czasem
zasada Eisenhowera
12. Złodzieje czasu
13. Jak oszczędzać czas:

oszczędność czasu dzięki skutecznej komunikacji
plan kontaktu
nastawienie na odbiorcę
drożność kanałów informacyjnych
problem nieufności
14.Zarządzanie przez planowanie

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Nabywane umiejętności:

– umiejętność określania własnych i zespołu zasobów (czasu największej wydajności i koncentracji) oraz zewnętrznych czynników
warunkujących wypełnianie planowanych zadań,
– znajomość technik motywacyjnych,
– umiejętność dopasowania swoich zasobów do harmonogramu
działań,
– umiejętność ustalania priorytetów swoich i zespołu ,
– umiejętność planowania pracy z uwzględnieniem jej specyfiki oraz
własnych możliwości i potrzeb
– umiejętność efektywnej współpracy z innymi w kontekście
planowania i realizacji zadań.