Nowy Płatnik 10.01.001 z usługą Interaktywny Płatnik Plus

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz przedstawienie zmian w nowej wersji Programu Płatnik 10.01.001. Na szkoleniu zostaną przedstawione rozwiązania, które skutecznie pomogą płatnikom składek przekazać poprawną dokumentację do ZUS. W najbliższych miesiącach Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomi możliwość udostępnienia danych wszystkim płatnikom składek i w ten sposób można będzie skorzystać z pełnej funkcjonalności programu Płatnik. Zanim jednak to nastąpi, należy usunąć ewentualne błędy w rejestrze ubezpieczonych i w dokumentach przekazanych do ZUS. Jeżeli dane zgromadzone w bazie Programu Płatnik będą poprawne, to wdrożenie kolejnego etapu – czyli synchronizacja z bazą danych ZUS i pobranie danych z kont płatników i ubezpieczonych nie będzie wymagało żadnych dodatkowych działań. Istotne jest, aby przed włączeniem firmy do IPP wyjaśnić, jak najwięcej nieprawidłowości na kontach ubezpieczonych i koncie płatnika składek. O tego typu nieprawidłowościach firmy są informowane za pomocą „zawiadomień o błędach w dokumentacji”, gdyż nawet drobne nieprawidłowości mogą mieć ogromne znaczenie w zastosowaniu nowego rozwiązania Programu Płatnik.


Organizator:

Logo WEKTOR WIEDZY

WEKTOR WIEDZY

ul. Lawendowa 1
35-605 Rzeszów
tel. 178594717

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2021-05-20

Cena: 199 zł

Miejsce wydarzenia:

Al. 3 Maja 13

Ostrowiec Świętokrzyski


Obsługa

Łukasz Mazur

Cel szkolenia

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:
Iwona Stachaczyńska, Tel: 17 784 23 81, E-mail: i.stachaczynska@wektor-wiedzy.pl

Program szkolenia

I. Przygotowanie do połączenia bazy danych Płatnika z bazą ZUS:
1. Praktyczne przygotowanie dokumentacji korygującej:
a) korygowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA dla pracodawców,
b) korygowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZIUA dla pracowników,
c) korygowanie dokumentów zgłoszeniowych pozostałych (między innymi dla członków rodzin, konta bankowe, pozostałe adresy prowadzonych działalności itp.),
d) korygowanie dokumentów do wyrejestrowania ZUS ZWUA, ZUS ZWPA dla płatnika i ubezpieczonych,
e) kilka kartotek ubezpieczonych – skutki nieodwracalnej operacji łączenia kartotek,
f) korygowanie dokumentów rozliczeniowych.
2. Analiza zawiadomień o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS:
a) DRA/WDR,
b) BRU/RRZ tzw. zawiadomienia z krzyżykami.
3. Stosowanie kodu tytułu ubezpieczenia 30 00 XX - omówienie funkcji „Schematy do wyliczeń”.
4. Druk KOA jako przydatne narzędzie w korygowaniu dokumentów ZUS.
5. Platforma Usług Elektronicznych - praktyczne narzędzie pomocne w korygowaniu dokumentów ZUS.

II. Zmiany w Programie Płatnik 10.01.001:
1. Zmiany w aktualizacji komponentów programu – autoaktualizacja
2. Zwiększenie zakresu weryfikacji w dokumentach ubezpieczeniowych
3. Zmiany w raporcie z pobierania i aktualizacji danych z ZUS
4. Zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych
5. Zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej na dokumentach zgłoszeniowych
6. Wykorzystywanie słowników adresowych podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych
7. Dodanie informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS
8. Rozszerzenie funkcjonalności programu dla płatników wielooddziałowych
9. Indywidualne konsultacje.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Szkolenie odbędzie się 21 maja 2015 roku.
Godziny:
09:00 – 12:00 – I grupa
12:30 – 15:30 – II grupa

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 14 maja 2015 roku – 199 zł/os + VAT*
Cena szkolenia przy zgłoszeniu od 15 maja 2015 roku – 220 zł/os + VAT*

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie ze strony internetowej i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia: materiały, certyfikat, serwis kawowy.